Wiele miast (25)

Jeśli zdarzył się wypadek, nawet wiele lat temu...

Firmy ubezpieczeniowe nader chętnie i skrupulatnie pobierają składki za sprzedane polisy, lecz gdy nadchodzi moment wypłaty środków pieniężnych dla przeciętnego klienta, zaczyna się prawdziwa droga przez mękę. Wszak ubezpieczalnie walczą o zysk własny, nic zatem dziwnego, iż wysokość wypłacanych odszkodowań najczęściej nie spełnia oczekiwań poszkodowanych.

A że większość z nas nie wie, jak postępować w kontaktach z firmą ubezpieczeniową i jakie przysługują nam prawa w tym względzie, to uzyskanie pełnej kwoty odszkodowania, jaka nam się należy jako osobie poszkodowanej, zdarza się bardzo rzadko.

Reklama
Wprawdzie świadomość ubezpieczeniowa i prawna Polaków rośnie z roku na rok, ale jednak wielu z nas nie zna wszystkich swoich praw. Dlatego warto w takich sytuacjach zwracać się do fachowych doradców. Może nam się to bardzo opłacać.
 
Krajowy Instytut Pomocy Powypadkowej (KIPP) pomaga osobom poszkodowanym w wypadkach w wyegzekwowaniu należnych odszkodowań od towarzystw ubezpieczeniowych, które, niestety, niemal zawsze zaniżają kwoty wypłacanych świadczeń, niejednokrotnie nawet o kilkaset tysięcy złotych.
   
- Poznaliśmy procedury, mamy negatywne doświadczenia. Stąd pomysł stworzenia czegoś zupełnie innego – wyjaśniają przedstawiciele Krajowego Instytutu Pomocy Poszkodowanym. Ich misja to – najkrócej rzecz ujmując – budzenie świadomości klientów towarzystw ubezpieczeniowych, a celem działalności KIPP jest uzyskanie dla poszkodowanego najwyższego odszkodowania w możliwie najkrótszym czasie.
 
Atutem KIPP bezsprzecznie są ludzie. To zespół wysokiej klasy specjalistów, doświadczonych prawników. Znają prawo, 
znają procedury i – co bardzo istotne - znają politykę towarzystw ubezpieczeniowych. Za cel postawili sobie edukowanie ludzi w zakresie przysługujących im praw. KIPP tworzą ludzie z ogromnym doświadczeniem z zakresu odszkodowań i ubezpieczeń, zgromadzonym przez kilka lat pracy w największych firmach odszkodowawczych. KIPP to profesjonaliści, mecenasi prowadzący sprawy od likwidacji szkód, poprzez postępowania sądowe do uzyskania należnych świadczeń na rzecz osób poszkodowanych. Podejmą się prowadzenia każdej sprawy i doradzą w każdej sprawie, w której interes osób poszkodowanych może być zagrożony nieczystymi praktykami towarzystw ubezpieczeniowych.
 
KIPP współpracuje z orzecznikami medycznymi, co znacznie upraszcza cały proces dochodzenia należnych roszczeń klienta. Posiada własną kancelarię prawną, która reprezentuje klientów w sądach, dzięki czemu istnieje możliwość uzyskania wyższych odszkodowań. - Nasi specjaliści postrzegani są jako wysokiej klasy eksperci, proszeni są o komentarze prawne, za pośrednictwem mediów internetowych organizują akcje edukacyjne – wymienia radca prawny Magdalena Szelągowska. - Dotrzemy wszędzie, gdzie istnieje potrzeba pomocy. Gwarantujemy pełną obsługą prawną – od podpisania umowy do wypłaty odszkodowań. Nasze usługi są kompleksowe – dodaje.
 
Pomoc KIPP obejmuje: zadośćuczynienie dla osób, które w wyniku wypadku doznały obrażeń ciała lub straciły kogoś bliskiego; odszkodowanie tytułem znacznego pogorszenia sytuacji życiowej osoby bliskiej oraz roszczenia dodatkowe, tj. zwrot poniesionych kosztów, np. leczenia, pogrzebu, nagrobka; wszystkie renty oraz ich kapitalizacje. Jeśli natomiast mówimy o szkodach majątkowych, to KIPP zajmuje się dopłatami do odszkodowań za uszkodzony pojazd, które nie rzadko stanowią nawet połowę wartości wypłaconego odszkodowania oraz utraconym dochodem.
 
- Naszymi klientami są ludzie, którzy ucierpieli bądź stracili kogoś bliskiego w wypadku, jak również ludzie, którym należy się odszkodowanie za szkody rzeczowe, błąd medyczny czy wypadki w miejscu zatrudnienia lub w trakcie prac rolniczych – wyjaśnia prezes zarządu KIPP Wojciech Pukowski.
 
Zdarzenia, które miały miejsce przed dwudziestoma laty, do niedawna uchodziły za przedawnione. Obecnie uregulowania prawne pozwalają na zgłaszanie takich spraw i uzyskiwanie świadczeń dla osób poszkodowanych i roszczących. KIPP na etapie przedsądowym poprowadzi szkody dotyczące wypadków, które wydarzyły się nawet wiele lat temu. Mowa tu o szkodach śmiertelnych, przy spełnieniu pewnych warunków: wypadek miał miejsce po 27 grudnia 1996, sprawca zdarzenia musiał być skazany wyrokiem za przestępstwo/zbrodnię (lub umorzono postępowanie ze względu na śmierć sprawcy zdarzenia), wypadek zgłoszony został do ubezpieczyciela sprawcy i w sprawie wydano decyzję płatniczą lub odmowną nie później niż przed dwudziestoma laty. - Ponadto poprowadzimy szkody po śmierci małoletniego sprawcy zdarzenia, jeśli została ona zgłoszona do ubezpieczyciela osoby kierującej pojazdem i w sprawie wydano decyzję płatniczą po 10 sierpnia 1997 roku –  dodaje radca prawny Magdalena Szelągowska.
 
W kolejnych publikacjach będziemy omawiać prawdziwie historie ludzi, którym przyszło się zmierzyć ze skutkami wypadku, a później napotkali problemy na drodze do uzyskania rekompensaty za poniesione straty osobowe i majątkowe.

   
Więcej: www.kipp.edu.pl  

Krajowy Instytut Pomocy Powypadkowej, ul. Kamienna 1J,
59-300 Lubin  
 
stat4u PortalPOLSKA.pl