Praca szkolenia

Z całej Polski

  Początkowo pojęcie leasingu dotyczyło raczej rzeczy i było formą finansowania samochodów, nieruchomości i innych dóbr. Tymczasem niedawno wprowadzono ten termin także w stosunku do świadczenia pracy. Specyficzną formę świadczenia pracy specjalistów nazwano leasingiem pracowniczym lub personalnym.

  Szczególnie popularne w dobie pandemii stały się oferty pracy zdalnej. Ludzie masowo zaczęli rozwiązywać wszelkie problemy, łącznie ze znalezieniem pracy za pomocą Internetu.  Dzięki temu na coraz większą skalę działania rozwija się serwis z ofertami pracy https://jobsora.com, od 2016 roku działający w 37 krajach świata i rozwijający się niemal z każdym dniem.

Co zrobić, żeby przestrzeganie przepisów związanych z terminem przechowywania dokumentów było łatwiejsze? Jak usprawnić codzienne funkcjonowanie przedsiębiorstwa i zwiększyć bezpieczeństwo danych? Odpowiedzią na oba te pytania jest precyzyjne, profesjonalne porządkowanie dokumentów.

  Są w życiu trudne sytuacje, gdy trzeba zająć się opieką osoby bliskiej, a zdarza się, że opieka wymaga zrezygnowania z wykonywania pracy zawodowej. Opiekunowie osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji na podstawie orzeczenia z ZUS, KRUS, Powiatowego Zespołu Orzekania otrzymują podstawowe świadczenia socjalne na podstawie właściwej ustawy. 

Specjaliści InterBiuro https://interbiuro.pl realizują remonty i wyposażenie biur oraz innych pomieszczeń. Zwracają uwa- gę na charakter firmy, specyficzne wymagania co do zasto- sowania nowych technologii, komunikacji wewnętrznej i bu- dowania relacji z rynkiem. Takie usługi, określane przez specjalistów mianem: fit-out, to  kompleksowe  opracowanie  powierzchni  biurowej – począwszy od etapu projektowania poprzez wykonanie prac adaptacyjnych po przekazanie użytkownikom w osta- tecznej postaci. Jest to usługa skierowana do...

  Na początku marca bieżącego roku weszła w życie nowelizacja kodeksu spółek handlowych. Dotyczy ona w głównej mierze przekształceń spółek prawa handlowego. Wprowadzone zmiany obejmują różne obszary, w tym obowiązujące wymogi formalne. Co należy wiedzieć o modyfikacjach, które miały przyspieszyć proces przekształcenia spółki i ograniczyć związane z nim koszty?

  Jak uczyć języka angielskiego przez Skype (internet) ? Biorąc pod uwagę, że jest coraz bardziej popularną metodą zarabiania pieniędzy, warto się odpowiednio przygotować. W tym artykule przedstawiamy porady dla lektorów języka angielskiego.

  W dzisiejszym świecie, ostatnio rozchwianym przez tak niespodziewaną pandemię, jaka na nas spadła trudno jest zachowywać obojętność i spokój ducha. Nieustannie docierają do nas przygnębiające informacje o utrzymującej się epidemii, a nawet jej rozwoju i o tym, jakie wywołuje ona skutki gospodarcze i ekonomiczno-finansowe.  

Jeszcze przez wiele miesięcy przychodzi nam żyć w cieniu pandemii covid-19. Nieuniknione jest jeszcze długotrwałe użytkowanie maseczek.   Noszenie maseczek ochronnych w szczególnych okolicznościach jest nie tylko działaniem zdroworozsądkowym i higienicznym, ale także wyrazem odpowiedzialności społecznej i troski o innych. Maseczka ochronna jest niezwykle przydatna w dużych skupiskach ludzi, zarówno w czasie trwania epidemii, jak i na co dzień, gdzie istnieje realne ryzyko zakażenia. Zróżnicowany i szeroki asortyment oferuje Artbud.pl

1 2 3 4 5 6
stat4u PortalPOLSKA.pl