Puls gospodarki

Z całej Polski

Urząd Miasta Bochnia informuje, że nowo wybudowany odcinek obwodnicy północno-zachodniej „KN II”, od dnia 24 stycznia jest przejezdny.

Rozmowa z Jackiem Świdrem, nowo powołanym Powiatowym Rzecznikiem Konsumentów Rzeszowie. - Funkcję rzecznika zaczął pełnić pan od niedawna. W strukturach Starostwa Rzeszowskiego  nie było dotąd  takiego stanowiska. Może zatem powstać wrażenie, że wcześniej mieszkańcy powiatu nie mieli się do kogo zwrócić o pomoc…

Stając przed koniecznością przetłumaczenia ważnego dokumentu tekstowego, nie zawsze jesteśmy pewni, czy wymaga on tłumaczenia zwykłego, czy też uwierzytelnionego - przysięgłego. Przyjrzyjmy się więc podstawowym różnicom między przekładem zwykłym i przysięgłym oraz zdefiniujmy sytuacje, w których powinniśmy wybrać taki lub inny rodzaj tłumaczenia.

Zarząd Województwa Małopolskiego przygotował aktualizację Programu ochrony środowiska przed hałasem dla województwa małopolskiego, który obejmie tereny wzdłuż dróg o natężeniu ruchu powyżej 3 mln pojazdów rocznie i wzdłuż linii kolejowych o natężeniu ruchu powyżej 30 tys. pociągów rocznie, na których poziom hałasu przekracza poziom dopuszczalny.

OGŁOSZENIE PRASOWE Podmiot gospodarczy Kondi Website z Goleniowa, własność (do czasu likwidacji) Piotra Więcława z Goleniowa, pochodzącego z Biłgoraja obiecywał klientowi wykonanie programu komputerowego sklepu internetowego spożywczego i w okresie od stycznia do czerwca 2012 roku pobrał od oszukanego klienta łącznie aż 5 tys. zł.

Urząd Miasta Bochnia informuje, że podmiotem odpowiedzialnym za zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Miasta Bochnia (drogi gminne, drogi wewnętrzne, drogi powiatowe, drogi wojewódzkie) są Bocheńskie Zakłady Usług Komunalnych Sp. z o.o., z siedzibą w Bochni, ul. Kazimierza Wielkiego 2.

Kolejna firma rozpoczęła działalność na terenie PNT „Rzeszów – Dworzysko”   Nowoczesny PNT został utworzony przez Starostwo Powiatowe. W sumie – pracę znajdzie tutaj ok. 3 tys. osób.  Swoją nową siedzibę na terenie Parku Naukowo – Technologicznego „Rzeszów – Dworzysko” (PNT) otworzyła Vissavi, firma z branży odzieżowej. Wartość inwestycji – ok. 5 mln zł.  

Burmistrz Miasta Bochnia rozdzielił dotacje dla klubów sportowych na poprawę warunków uprawiania sportu przez ich zawodników w 2019 roku.

Konkursy na dotacje 2019-01-06

Burmistrz Miasta Bochnia ogłosił nabory w ramach otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miasta Bochnia w 2019 roku.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
stat4u PortalPOLSKA.pl