Bochnia
Zimowe utrzymanie dróg gminnych

Urząd Miasta Bochnia informuje, że podmiotem odpowiedzialnym za zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Miasta Bochnia (drogi gminne, drogi wewnętrzne, drogi powiatowe, drogi wojewódzkie) są Bocheńskie Zakłady Usług Komunalnych Sp. z o.o., z siedzibą w Bochni, ul. Kazimierza Wielkiego 2.

Reklama

Wszelkie uwagi w tym zakresie należy zgłaszać pod numerem telefonu: 14 612 20 36.

Jednocześnie przypomina się, że zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 4 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach obowiązkiem właściciela nieruchomości jest uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości. Właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do uprzątnięcia chodnika, na którym jest dopuszczony płatny postój lub parkowanie pojazdów samochodowych.

stat4u PortalPOLSKA.pl