Wiele miast (374)

Zimowa edycja akcji informacyjno-edukacyjnej „Bezpieczna Woda”

W trosce o bezpieczeństwo najmłodszych, Ministerstwo Sportu i Turystyki uruchomiło zimową edycję akcji „Bezpieczna Woda”, skierowaną do nauczycieli, wychowawców, funkcjonariuszy policji rzecznych, ratowników oraz rodziców, stanowiącą zestaw podstawowych zasad bezpieczeństwa na zamarzniętych zbiornikach wodnych, ujętych w formie plakatu oraz czterostronicowej ulotki.

Reklama
Powyższe materiały edukacyjno-informacyjne stanowią pomoc dydaktyczną w ramach zajęć szkolnych na temat zagrożeń związanych z przebywaniem na zamarzniętych rzekach, stawach i jeziorach.

Akcja obejmuje swym zasięgiem szkoły na terenie całego kraju i w założeniach powinna wpłynąć na ograniczenie liczby wypadków wśród dzieci i młodzieży, podczas zimowego wypoczynku na obszarach wodnych.

Ministerstwo Sportu i Turystyki realizuje zimową edycję akcji „Bezpieczna Woda” we współpracy z Wodnym Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym, Ministerstwem Edukacji Narodowej, Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Ministerstwem Zdrowia, przy wsparciu Komendy Głównej Policji, Centrum Turystyki Wodnej PTTK i Polskiej Organizacji Turystycznej. (jkd)

Materiały edukacyjno-informacyjne można pobrać z poniższych stron:
http://www.bydgoszcz.kujawsko-pomorska.policja.gov.pl/_portal/news/1416564197546f0de5c1cf2/Zimowa_edycja_akcji_informacyjno-edukacyjnej_%E2%80%9EBezpieczna_Woda%E2%80%9D.html
http://www.msport.gov.pl/aktualnosci-turystyka/zimowa-edycja-akcji-informacyjno-edukacyjnej-bezpieczna-woda

stat4u PortalPOLSKA.pl