Wiele miast (374)
Zgłoś rasizm na policję

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych rozpoczyna kampanię Rasism. Say it to fight it (Rasizm. Walczę, nie milczę). Akcja skierowana jest do cudzoziemców, dlatego uruchomiona została wielojęzyczna strona internetowa. Do cudzoziemców trafią też ulotki. Informacje o kampanii są rozpowszechniane na plakatach i billboardach. Ulotki i plakaty są też dostępne w jednostkach policji, urzędach, na uczelniach i w innych instytucjach publicznych. Przy realizacji kampanii z MSW współpracuje Agencja DSK.

Reklama
Na stronie internetowej pod adresem www.reportracism.pl, cudzoziemcy mogą znaleźć informacje czym są przestępstwa z nienawiści i jak są uregulowane w polskim prawie. Osoba, która padła ofiarą tego rodzaju przestępstwa, dowie się jakie kroki może podjąć i czego powinna oczekiwać ze strony poszczególnych instytucji. Na stronie znajdują się również informacje, do jakich podmiotów może się zwrócić osoba będąca ofiarą takiego przestępstwa, jakie kompetencje i zadania mają te podmioty oraz jak będzie wyglądała w zarysie procedura działania organów ścigania. Strona jest dostępna w 10 wersjach językowych: po angielsku, rosyjsku, ukraińsku, wietnamsku, polsku, arabsku, francusku, ormiańsku, chińsku i turecku.

Warto podkreślić, że od 2009 r. w policji prowadzone są szkolenia, w ramach programu zwalczania przestępstw na tle nienawiści, dla funkcjonariuszy organów ochrony porządku publicznego, poświęcone problematyce przestępstw z nienawiści, w szczególności specyfice rozpoznawania tych przestępstw oraz postępowaniu z ofiarami. Do końca 2013 r. przeszkolono około 70 tys. funkcjonariuszy.

Kampania Rasism. Say it to fight it trwa do 30 czerwca i swoim zasięgiem obejmie cały kraj. Kampania realizowana jest w ramach projektu pn. Imigranci wobec przestępstw z nienawiści, czyli jak skutecznie dochodzić swoich praw. Dofinansowywana jest ze środków UE (Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich). (jkd)

stat4u PortalPOLSKA.pl