Pruszków
XXII Sesja Rady Miejskiej w Pruszkowie

1 września, o godz. 17:00 w sali konferencyjnej Spółdzielczego Domu Kultury  w Pruszkowie, przy ul. Hubala 5 odbędzie się XXII Sesja Rady Miejskiej.

Reklama
Proponowany porządek obrad XXII Sesji Rady Miejskiej w Pruszkowie:
- otwarcie obrad sesji;
- przyjęcie protokołu z sesji w dniu 30 czerwca;
- przyjęcie porządku obrad;
- podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Pruszkowa na 2016 rok;
- podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Pruszkowa na lata 2016-2031;
- podjęcie uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Pruszkowa;
- podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumień z pow. pruszkowskim i gm. Michałowice dotyczących realizacji przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie ul. Lipowej w Pruszkowie;
- podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji miasta Pruszkowa;
- informacja z działalności prezydenta miasta Pruszkowa za okres  21 czerwca -  22 sierpnia;
- interpelacje, zapytania, wolne wnioski;
- komunikaty Przewodniczącego Rady Miejskiej w Pruszkowie;
- zamknięcie obrad sesji. (jkd)

Reklama________________________________________________________________________________
Zadzwoń pod numer 
798-750-408
Zamów pierwszą skrzynkę
 całkowicie za darmo!
www.DanVita.pl
 
_______________________________________________________________________________________
stat4u PortalPOLSKA.pl