Wiele miast (351)

Wyznaczanie stref zagrożonych wybuchem

Gaz to paliwo, bez którego nie wyobrażamy sobie funkcjonowania we współczesnych czasach. Dostarcza niezbędnej mocy do ogrzewania wody, jest niezbędny do kuchenek gazowych oraz wielu systemów grzewczych.

Jednak jego używanie niesie ze sobą pewne niebezpieczeństwo. Jakie? Straż pożarna ma następującą definicję, określającą potencjalne zagrożenie wybuchem: "jest to możliwość tworzenia przez palne gazy, w różnych warunkach, mieszanin z powietrzem, które pod wpływem czynnika inicjującego zapłon wybuchają, czyli ulegają gwałtownemu spalaniu połączonemu ze wzrostem ciśnienia".

Reklama
Jak wyznaczać strefy zagrożone wybuchem?
 
Ocena zagrożenia obejmuje wyznaczenie w pomieszczeniach i przestrzeniach zewnętrznych odpowiednich stref zagrożenia wraz ze wskazaniem źródeł zapłonu oraz opracowaniem graficznej dokumentacji klasyfikacyjnej. Kryterium decydującym o kwalifikacji danego pomieszczenia do zagrożonego przez wybuch gazu jest wielkość przyrostu ciśnienia.
 
W zależności od sytuacji wyróżnia się następujące strefy zagrożenia: projektowe (wyznaczone przez projektanta sieci gazowej, określające minimalny teren niezbędny do wybudowania danego obiektu, urządzenia) oraz eksploatacyjne (wyznaczone przez operatora obiektu, urządzenia podczas prowadzenia prac gazoniebezpiecznych).
 
 
Czym jest przestrzeń zagrożona wybuchem?
 
Zgodnie z podaną uprzednio definicją, przestrzeń zagrożona to taka przestrzeń, w której występuje gazowa atmosfera wybuchowa lub też jest możliwe jej zaistnienie o takiej sile, która wymaga specjalnych środków zapobiegawczych. Dotyczą one zarówno instalacji, jak i konstrukcji, a także stosowania urządzeń.

Strefy zagrożenia w pracy

Każdy pracodawca powinien stosować odpowiednie środki ochronne w miejscu pracy. Stosuje się je w celu zapobiegania utworzenia się atmosfery wybuchowej oraz ograniczenia szkodliwego efektu,
jeśli dojdzie do eksplozji.

Pracodawca powinien także zapewnić osobom pracującym w miejscach, w których istnieje możliwość wystąpienia takiej atmosfery, odpowiedniego szkolenia dotyczącego ochrony, bezpieczeństwa i higieny pracy. W zależności od rodzajów
   
palnych gazów, występujących w strefach zagrożenia, stosuje się odpowiednie oznakowania, które pomagają jednostkom OSP i PSP w podejmowaniu właściwych działań, podczas prowadzonych akcji ratunkowych. Są to znaki ostrzegawcze koloru żółtego o trójkątnym kształcie.

 
Działania straży pożarnej w strefach zagrożenia
 
To, w jaki sposób mają być prowadzone wspomniane akcje ratunkowe w strefie zagrożenia, określają szczegółowe warunki bezpieczeństwa i higieny służby. Znajdują się one w rozporządzeniu MSWiA z dnia 16 września 2008 r. w Dzienniku Ustaw z dnia 10 października 2008 r., opracowanego na podstawie art. 29a ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2006 r. Nr 96, poz. 667, z późniejszymi zmianami). Musi stosować się do nich zarówno Ochotnicza Straż Pożarna, jak i Państwowa Straż Pożarna. Ściśle określają sposób postępowania, który ma na celu zarówno maksymalne bezpieczeństwo ratowników, jak również optymalne działania podejmowane podczas akcji gaśniczej.
 
 
Gdzie szukać informacji na ten temat?
 
Najbardziej aktualne informacje i dyrektywy dotyczące stref zagrożenia wybuchem oraz zachowania się w nich zarówno osób tam pracujących, jak i strażaków, określają rozporządzenia drukowane w Dziennikach Ustaw oraz same przepisy bezpieczeństwa straży pożarnej. Nie można zapomnieć również o odpowiednich instrukcjach BHP dotyczących obsługi i eksploatacji urządzeń gazowych. Warto pamiętać także o tym, że każda instalacja gazowa wymaga regularnych przeglądów, które pozwalają na odkrycie potencjalnych defektów, w efekcie czego można zapobiec ulatnianiu się gazu.
 
Artykuł został przygotowany przez zespół redakcyjny remiza.pl

 
stat4u PortalPOLSKA.pl