Łomża
Wykłady OIK-u

Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Łomży zaprasza mieszkańców do udziału w wykładach otwartych i warsztatach realizowanych w ramach Projektu "Reagujmy na przemoc" w ramach Programu Osłonowego "Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie" ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Zajęcia będą się odbywały w Domku Pastora – Centrum Aktywności Turystycznej i Kulturalnej, ul. Krzywe Koło 1 w Łomży.

Reklama

Terminy wykładów:

- 19.09.2017 r. - "Zagrożenia i skutki związane z przemocą w rodzinie"

- 10.10.2017 r. - "Prawidłowe metody wychowawcze"

- 24.10.2017 r. - "Zapobieganie stosowaniu przemocy w rodzinie"

- 14.11.2017 r. - "Pomoc osobom doświadczającym przemocy w rodzinie i zagrożonym przemocą w rodzinie. Reagowanie na przemoc"

Wykłady będą się odbywały w godzinach od 17.00 do 18.30.

Jednoczenie informujemy, że nadal trwa rekrutacja. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc osoby zainteresowane proszone są o telefoniczne zgłaszani chęci uczestnictwa.

stat4u PortalPOLSKA.pl