Lublin
Urlop u ekorolnika

Polska Federacja Turystyki Wiejskiej "Gospodarstwa Gościnne" (PFTW "GG") oraz Europejskie Centrum Rolnictwa Ekologicznego i Turystyki w Polsce (ECEAT) zapraszają ekorolników świadczących usługi turystyczne do współpracy w ramach projektu "Promocja turystyki odpowiedzialnej w gospodarstwach ekologicznych i tradycyjnych w Polsce". Udział w projekcie nie wiąże się z żadnymi kosztami - wsparcie zapewnia Fundacja Peuqueno, której celem jest pomoc małym, w szczególności ekologicznym i tradycyjnym gospodarstwom.

Reklama

Organizatorzy poszukują ekogospodarstw, w których:

 

przygotowuje się posiłki z produktów własnych lub tradycyjnych/regionalnych,

wykorzystuje się alternatywne (odnawialne) źródła energii,

znajdują się co najmniej 2 urządzenia energooszczędne,

prowadzona jest segregacja odpadów, a ścieki odprowadzone są do przydomowej oczyszczalni lub kanalizacji wiejskiej/szczelnego szamba,

wykorzystuje się środki ulegające biodegradacji/przyjazne dla środowiska (myjące/ piorące/ czyszczące),

dostępne są ulotki/broszury informacyjne z zakresu działań i zachowań prośrodowiskowych,

udostępnione są informacje dotyczące transportu zbiorowego (aktualny rozkład pociągów lub autobusów; możliwość odbioru gości z dworca).

Dodatkowo, dla wszystkich chętnych, ECEAT opłaci do PFTW „GG" wszelkie koszty związane z kategoryzacją Wiejskiej bazy Noclegowej (jest to kwota 350 zł dla gospodarstw zrzeszonych w stowarzyszeniach należących do Federacji lub 700 zł dla nienależących do takiego stowarzyszenia). 
 

Reklama________________________________________________________________________________
 

Optima              
Zamów kuriera

Paczki, przesyłki
 

Kurier-Lublin.pl

Bezpłatna dostawa
sklepu spożywczego


tel. 534-787-231

WDomowychCenach.pl

 

_______________________________________________________________________________________
 

Dane gospodarstw, które zdecydują się na udział w projekcie zostaną umieszczone na stronach: → www.eceatpoland.pl, → www.agroturystyka.pl w module „URLOP U EKOROLNIKA" oraz → www.greenholidays.pl.
 

 

Szczegółowe warunki uczestnictwa w projekcie oraz dane kontaktowe do organizatorów znajdują się na stronie internetowej → www.agroturystyka.pl. Zachęcamy ekorolników z województwa lubelskiego do zainteresowania się tym tematem.

stat4u PortalPOLSKA.pl