Świebodzin
Umorzenie zaległości z tytułu III i IV raty podatku rolnego.

Burmistrz Świebodzina informuje, że w związku z wystąpieniem na terenie Gminy Świebodzin szkód w gospodarstwach rolnych spowodowanych suszą, będzie istniała możliwość ubiegania się o umorzenie zaległości z tytułu III i IV raty podatku rolnego.

Reklama

Umorzenie III i IV raty podatku rolnego będzie możliwe po łącznym spełnieniu poniższych warunków:

- brak uiszczenia należności z tytułu podatku rolnego w wyznaczonym terminie,

- złożenie wniosku o umorzenie zaległości z tytułu III i IV raty podatku rolnego, po terminie ich płatności tj. po 17 września br. w przypadku III raty oraz po 15 listopada w przypadku IV raty.

 

Wzór wniosku o umorzenie podatku rolnego można pobrać w pokoju nr 6 (parter) Urzędu Miejskiego w Świebodzinie ul. Rynkowa 2.

Do wniosku niezbędne będzie dołączenie kopii protokołu z oszacowania szkód
w gospodarstwie rolnym.

stat4u PortalPOLSKA.pl