Wiele miast (31)

Tylko 1 proc. – a tak bardzo może pomóc tym, którzy tej pomocy tak bardzo potrzebują

Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Razem  www.stowarzyszenierazem.org działa już od 1994 roku, a od 2004 roku jest wpisane do rejestru Organizacji Pożytku Publicznego.

Od początku działalności stara się umożliwić osobom niepełnosprawnym aktywne i godne uczestnictwo w życiu społecznym, tworzyć możliwie jak najkorzystniejsze warunki do ich pełnego rozwoju fizycznego i osobowego, a także nieść pomoc ich rodzinom. 

Reklama
Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym swoje cele realizuje m.in. poprzez:
 
- świadczenie pomocy społecznej na rzecz osób niepełnosprawnych i ich opiekunów
- dowóz młodzieży niepełnosprawnej na zajęcia terapeutyczne
- prowadzenie różnego rodzaju zajęć terapeutycznych, artystycznych, edukacyjnych i sportowych
- organizację turnusów, wycieczek i obozów
- organizację imprez integracyjnych, sportowych i kulturalnych
- prowadzenie szkoleń z psychologiem dla rodziców i opiekunów osób niepełnosprawnych.
 
Ponadto cele statutowe są realizowane poprzez reprezentowanie środowiska osób niepełnosprawnych wobec instytucji i organów administracji rządowej i samorządowej, a także inicjowanie i występowanie z wnioskami o uregulowania prawne gwarantujące zaspokojenie normalnych i socjalnych potrzeb wszystkich osób upośledzonych umysłowo w zakresie opieki, leczenia, rehabilitacji, edukacji, pracy, mieszkalnictwa chronionego, udziału w kulturze, rekreacji, w integracji z otwartym środowiskiem oraz zabezpieczenia socjalnego i ochrony prawnej.

 
Głównym celem Stowarzyszenia była budowa Domu dla osób niepełnosprawnych na terenie własnej działki w Bestwinie, gdyż inicjatorzy tej działalności chcieli zapewnić miejsce do godnego życia osobom niepełnosprawnym, które np. z powodu śmierci rodziców zostaną pozbawione dachu nad głową. Marzenie to udało się zrealizować, działacze Stowarzyszenia mogą się pochwalić ukończonym Ośrodkiem Mieszkalno-Rehabilitacyjnym, w którym jedną część stanowi część mieszkalna z pokojami dla 22 osób.

Podopieczni Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym
potrzebują pomocy. 
Można im pomagać, przekazując obowiązkowy 1 procent rozliczenia PIT.  
 
KRS 0000114639
 
Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Razem www.stowarzyszenierazem.org jest organizacją skupiającą rodziców, opiekunów i przyjaciół osób niepełnosprawnych, założoną w lutym 1994 roku przez kilkoro rodziców wychowujących dzieci z niepełnoprawnością intelektualną. Obecnie w Stowarzyszeniu „RAZEM” zrzeszonych jest już około 70 rodzin. Działają głównie na obszarze gminy Bielsko-Biała, powiatu bielskiego i powiatów ościennych.
 
Stowarzyszenie jest organizacją non profit, nie prowadzi działalności gospodarczej, a wszystkie działania realizujemy wyłącznie dzięki wsparciu jednostek samorządowych, różnych instytucji i ludzi dobrych serc oraz środkom pozyskanym z 1%, zbiorek publicznych i działalności odpłatnej.

(a)
 
 

 
stat4u PortalPOLSKA.pl