Wiele miast (351)

Tłumaczenia dokumentów - zwykłe czy przysięgłe?


Stając przed koniecznością przetłumaczenia ważnego dokumentu tekstowego, nie zawsze jesteśmy pewni, czy wymaga on tłumaczenia zwykłego, czy też uwierzytelnionego - przysięgłego.

Przyjrzyjmy się więc podstawowym różnicom między przekładem zwykłym i przysięgłym oraz zdefiniujmy sytuacje, w których powinniśmy wybrać taki lub inny rodzaj tłumaczenia.

Reklama
Tłumaczenie zwykłe i przysięgłe

Tłumaczenia zwykłe znajdują zastosowanie w przypadku tekstów niewymagających poświadczenia przez tłumacza przysięgłego. Oprócz tekstów literackich, są to najczęściej artykuły prasowe, teksty handlowe, instrukcje obsługi, raporty, biznesplany, korespondencja firmowa czy prywatna.

Tłumaczenie przysięgłe jest natomiast wymagane w przypadku różnego rodzaju dokumentów administracyjnych, przetargów publicznych, wniosków wizowych i formalności związanych z przeprowadzką lub rozpoczęciem działalności gospodarczej w obcym kraju. W przeciwieństwie do zwykłego tłumaczenia, dokumenty te wymagają usług tłumacza przysięgłego, aby można je było uznać za oficjalne. 

   
Celem tłumaczenia przysięgłego jest zatem przetłumaczenie i poświadczenie dokumentów administracyjnych i prawnych, tak aby mogły zostać uznane za oficjalne dokumenty prawne przez władze publiczne w Polsce lub za granicą.

Choć tłumaczenia przysięgłe są powszechnie wykorzystywane w obszarze prawa, nie wszystkie tłumaczenia prawnicze muszą zostać uwierzytelnione. W zależności od sytuacji, umowy, pełnomocnictwa, a nawet akty notarialne mogą być przekładane bez udziału tłumacza przysięgłego.
 
 
Dokumenty, które mogą wymagać tłumaczenia przysięgłego:

    • akty urodzenia 
    • akty małżeństwa 
    • wyroki prawne 
    • stopnie naukowe 
    • orzeczenia rozwodowe 
    • dokumenty tożsamości 
    • rejestry karne 
    • specjalistyczne ekspertyzy, etc. 
 
Należy podkreślić, że tłumaczenie przysięgłe i tłumaczenie zwykłe nie są zróżnicowane pod względem jakości. Niezależnie od rodzaju dokumentu tekstowego, profesjonalne biuro tłumaczeń jest zawsze zobowiązane dostarczyć klientowi jakościowy, staranny i precyzyjny przekład. Zarówno tłumaczenia przysięgłe, jak i zwykłe wymagają, aby tłumacz był specjalistą w danej dziedzinie. Różnicą jest fakt, że tłumaczenia uwierzytelnione zachowują prawną ważność oryginału przed instytucjami publicznymi i oferują gwarancję wiernego przekładu treści oryginału.
 

Tłumacz przysięgły

Aby tłumaczenie zostało uznane przez władze publiczne, tłumacz musi zachować najwyższą staranność i precyzję przekładu. Teksty uwierzytelniane przez tłumacza przysięgłego pochodzą zarówno od firm i zleceniodawców indywidualnych, jak i od organów administracji publicznej, policji, prokuratury i sądów. 

Aby zostać zaprzysiężonym, tłumacz przysięgły musi posiadać co najmniej tytuł magistra oraz być biegły zarówno w języku źródłowym, jak i docelowym, w którym pracuje. Biegłość ta potwierdzona zostaje podczas egzaminu państwowego. Warunkiem uprawiania zawodu tłumacza przysięgłego są także niekaralność (za umyślne przestępstwa) oraz pełna zdolność do czynności prawnych. Ponadto, w przeciwieństwie do tłumaczy zwykłych, tłumacz przysięgły ponosi odpowiedzialność cywilną za ewentualne błędy w wykonanym przekładzie.

Więcej: http://mlp.opole.pl/tlumaczenia
 
stat4u PortalPOLSKA.pl