Włodawa
„Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Hańsk”

Gmina Hańsk otrzymała dofinansowanie projektu „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Hańsk” ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 5 Efektywność Energetyczna i Gospodarka Niskoemisyjna Działanie 5.2 Efektywność energetyczna sektora publicznego

Reklama
Projekt dotyczy kompleksowej (głębokiej) termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej Gminy Hańsk, tj.: budynek Domu Kultury w Dubecznie, budynek Gimnazjum Publicznego w Dubecznie, budynek Przedszkola w Hańsku, budynek Urządu Gminy Hańsk, budynek Szkoły Podstawowej w Hańsku (łącznie 5 obiektów budowlanych). Łączna powierzchnia użytkowa planowanych do termomodernizacji obiektów wynosi 6 473,05 m2. W ramach projektu zostanie również zmodernizowane oświetlenie oraz zostanie zbudowana na każdym obiekcie instalacja fotowoltaiczna o łącznej mocy 25,92 kWp. Celem głównym planowanych działań inwestycyjnych jest poprawa efektywności energetycznej (o ponad 60%) budynków użyteczności publicznej Gminy Hańsk oraz wykorzystanie energii pochodzącej z OZE. Głównymi rezultatami projektu są: 1) zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych o ok.: 959 MWh/rok, 2) spadek emisji gazów cieplarnianych o ok.46 905,08 ton/rok oraz 3) produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych / nowych mocy wytwórczych instalacji wykorzystujących OZE w wysokości ok. 39,78 MWh/rok.

Reklama_______________________________________________________________________________________

Zakupy spożywcze
Zakupy we Włodawie
www.WDomowychCenach.pl
Tel. (w godz. 7-22) 535 - 145 - 015
do domów, biur, warsztatów itp.
  Bezpłatnie przywozimy
__________________________________________________________________________
stat4u PortalPOLSKA.pl