Włodawa
Szkoła w Różance otrzyma imię hrabiny Róży Marii Zamoyskiej

Szkoła Podstawowa w Różance (gmina Włodawa) otrzyma imię hrabiny Zamoyskiej. Nadanie imienia połączone będzie z uroczystościami 100-lecia szkolnictwa w Różance.

Reklama

10 czerwca o godz. 18. w Domu Historii i Tradycji Ludowej „Organistówka” zostanie otwarta wystawa poświęcona patronce szkoły. 11 czerwca podczas Mszy św. o godz. 10. zostanie poświęcony sztandar szkoły, który następnie zostanie przekazany placówce w obecności władz powiatowych i gminnych.

Hrabina Róża Zamoyska dała początek szkolnictwu w Różance. Z jej inicjatywy około 1900 roku została zorganizowana tajna szkoła pod nazwą „Ochronka” . W szkole uczono robót ręcznych, czytania i pisania w języku polskim. Nauczycielkami były wychowanki hrabiego Zamoyskiego.
 

Reklama____________________________________________________________
Zakupy we Włodawie
    
 
Tel. (w godz. 7-22) 535 - 145 - 015
 

do domów, biur, warsztatów itp.
   

BEZPŁATNIE PRZYWOZIMY

____________________________________________________________________
stat4u PortalPOLSKA.pl