Łódź
Szkoła dla zawodowców

Uczniowie Zespołu Szkół Samochodowych w Łodzi przy ul. Prożka będą mogli zdobyć nowy zawód – technik naprawy nadwozi samochodowych. Projekt kształcenia musi zostać zatwierdzony przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Realizowany jest w ramach łódzkiego eksperymentu, polegającego na współpracy między placówkami szkolnymi a pracodawcami.

Reklama
To nie koniec planów ZSS. Jeśli projekt się powiedzie, utworzone zostaną także klasy o profilu technika transportu drogowego, którym patronować będzie Stowarzyszenie Przewoźników Międzynarodowych i Spedytorów. Ponadto, uczniowie „samochodówki” będą mogli kształcić się na kierunku kierowca-mechanik. Z Zespołem Szkół Samochodowych współpracują firmy z branży samochodowej, transportowej i spedycyjnej.

Reklama____________________________________________________________
Zakupy w Łodzi
    
 
Tel. (w godz. 7-22) 530 - 332 - 615
 

do domów, biur, warsztatów itp.
   

BEZPŁATNIE PRZYWOZIMY

____________________________________________________________________
stat4u PortalPOLSKA.pl