Wiele miast (25)
Świdnica ma obwodnicę

Dzisiaj, 5 września 2014r., na nowej obwodnicy Świdnicy zostanie puszczony ruch. Nowo wybudowana obwodnica Świdnicy połączyła drogę krajową nr 35 (Wrocław-Wałbrzych) w Słotwinie z drogą wojewódzką nr 382 w kierunku Strzegomia oraz z łącznikiem Świdnicy z autostradą A-4, poprzez rondo Solidarności. Budowa obwodnicy wyprowadza tranzyt ciężarowy poza granice Świdnicy i upłynnia lokalny ruch miejski. To kolejna ważna inwestycja drogowa - wprowadzająca duże udogodnienia dla kierowców - zrealizowana przez Dolnośląską Służbę Dróg i Kolei we Wrocławiu.

Reklama
Świdnica dotychczas nie posiadała obwodnicy, a ruch samochodowy przebiegał ważnymi drogami: wojewódzką nr 382 i krajową nr 35 przez centrum miasta. Przejazd pojazdów po ulicach, których parametry nie są wystarczające dla dużego natężenia ruchu, powodował nie tylko uciążliwość, ale i zagrożenie dla bezpieczeństwa mieszkańców. Brak płynności ruchu, ograniczenia prędkości, liczne skrzyżowania, sygnalizacje świetlne, duża liczba punktów kolizyjnych, a także hałas, nadmierne drgania i wzrost ilości spalin, szczególnie dotyczący pojazdów ciężarowych, wpływał negatywnie na jakość życia i warunki komunikacji w mieście.

Celem budowy obwodnicy Świdnicy jest unowocześnienie infrastruktury drogowej na terenie miasta, przede wszystkim poprzez usprawnienie połączenia sieci dróg wojewódzkich z krajowymi, dzięki czemu poprawia się dostępność komunikacyjna regionu świdnicko-wałbrzyskiego z pozostałymi obszarami Dolnego Śląska.

Inwestorem obwodnicy Świdnicy jest Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu.

Obwodnica Świdnicy liczy ok. 3,2 km długości, jej koszt, to ok. 34 mln zł z czego ok. 15 mln zł, to środki pochodzące z dofinansowania unijnego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013.

 Michał Nowakowski
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu
stat4u PortalPOLSKA.pl