Wiele miast (25)
Stabilna produkcja KGHM w pierwszym półroczu 2014 roku

W pierwszym półroczu 2014 roku KGHM zarobił 1 miliard 119 mln zł. To wynik zgodny z oczekiwaniami rynku. Konsekwentne utrzymanie dyscypliny kosztowej i stabilnej produkcji pozwoliło spółce skutecznie stawić czoło trudnym warunkom makroekonomicznym.

Reklama
Produkcja miedzi wyniosła 283 tys. ton i utrzymana była w pierwszym półroczu 2014 roku na zbliżonym poziomie do analogicznego okresu w roku poprzednim. Było to efektem zwiększenia wydobycia urobku, które pozwoliło zrekompensować spadek zawartości miedzi o 2 proc. Jednocześnie wzrosła efektywność produkcji koncentratu, którego zawartość wzrosła do 23,1 proc. przy poprawie uzysku miedzi. KGHM zszedł z wydobyciem poniżej 1200 metrów w obszarze górniczym „Głogów Głęboki-Przemysłowy”. Złoże to będzie eksploatowane przez dwa zakłady – „Rudna” i „Polkowice-Sieroszowice”. Udostępnienie i zagospodarowanie tego obszaru umożliwi spółce przedłużenie działalności górniczej w Polsce na własnym złożu o 30 – 40 lat.

Dobrym wynikom produkcyjnym w Polsce towarzyszyło zwiększenie w drugim kwartale 2014 roku produkcji w kluczowych kopalniach za granicą. W kopalni Morrison w Kanadzie zanotowano wzrost zawartości miedzi w eksploatowanym złożu o 15% w porównaniu do poprzedniego kwartału. Produkcja metali szlachetnych była w tym okresie o 13% wyższa niż w pierwszym kwartale 2014 roku.

Wzrost produkcji nastąpił także w kopalni Robinson w USA, gdzie pozytywne efekty przyniosło mieszanie rud z różnych wyrobisk. W rezultacie zanotowano tam rekordowy wskaźnik wykorzystania czasu pracy młyna – 99,5%.

Kontynuowano również prace przy uruchomieniu kopalni Sierra Gorda w Chile, co ostatecznie nastąpiło 30 lipca 2014 roku. Prognozowana średnioroczna produkcja w ciągu ponad 20-letniego okresu eksploatacji kopalni, uwzględniając uruchomienie drugiej fazy projektu, wyniesie około 220 tys. ton miedzi, 25 mln funtów molibdenu i 64 tys. uncji złota. Dodatkowy potencjał produkcyjny tkwi w przerobie rudy tlenkowej poddawanej procesowi ługowania. W ramach prowadzonych testów wyprodukowane już zostały w tej technologii pierwsze katody miedzi.

Realizacja strategicznych inwestycji rozwojowych będzie możliwa dzięki długofalowemu zabezpieczeniu ich finansowania. W tym celu KGHM podpisał z konsorcjum banków umowę kredytu odnawialnego do kwoty 2,5 mld dol. Pożyczki na kwotę 2 mld zł udzielił także spółce Europejski Bank Inwestycyjny.
 
Działania inwestycyjne i prorozwojowe KGHM idą w parze z dyscypliną kosztową, którą konsekwentnie utrzymujemy od kilku kwartałów. Koszty w pierwszym półroczu 2014 spadły o 58 mln zł w stosunku do roku poprzedniego, wyłączając podatek od wydobycia niektórych kopalin oraz wsady obce. Działania efektywnościowe są szczególnie istotne ze względu na niższe niż w ubiegłym roku ceny miedzi i srebra – powiedział Jarosław Romanowski, I wiceprezes ds. finansowych KGHM.
 
W pierwszych sześciu miesiącach roku notowania metali ukształtowały się na dużo niższym poziomie niż w pierwszej połowie ubiegłego roku, co przełożyło się na przychody ze sprzedaży produktów. Ceny miedzi i srebra miały kluczowy wpływ na niższy niż pierwszym półroczu ubiegłego roku poziom zysku netto.
Sytuacja makroekonomiczna poprawia się, co dla spółki jest kluczowe, zwłaszcza przy trwającym procesie dojścia do pełnych możliwości produkcyjnych w kopalni w Chile. Dzięki temu KGHM zwiększy produkcję miedzi o około 100 tys. ton.

Źródło: KGHM
stat4u PortalPOLSKA.pl