Bydgoszcz
Spotkanie z przedstawicielami klubów sportowych

8 kwietnia w Komendzie Miejskiej Policji w Bydgoszczy odbyło się spotkanie z przedstawicielami klubów sportowych z Bydgoszczy i agencjami ochrony z miasta. W spotkaniu wziął udział zastępca komendanta Straży Miejskiej w Bydgoszczy, a także przedstawiciel prezydenta miasta.

Reklama
Zaproszonych gości przywitał zastępca komendanta KMP w Bydgoszczy, podinsp. Sławomir Szymański, który omówił najważniejsze aspekty związane z organizacją imprez sportowych o charakterze masowym. Odniósł się także do bezpieczeństwa i współpracy pomiędzy: prezesami klubów, agencjami ochrony oraz innymi instytucjami zaangażowanymi w organizację imprez masowych.

Prowadzący przybliżył realizowany przez bydgoskich policjantów program „K jak kibic”. Podczas spotkania została przedstawiona prezentacja multimedialna ukazująca współpracę organizatora z policją oraz odpowiedzialność za naruszenie przepisów karnych.

Spotkanie miało formę dyskusji, podczas której zaproszeni goście informowali o swoich spostrzeżeniach podczas organizacji imprez sportowych oraz problemach istniejących na co dzień. (jkd)

stat4u PortalPOLSKA.pl