Łódź
Spokojne Osiedle

18.02.2016r. funkcjonariusze Wydziału Prewencji KMP w Łodzi przeprowadzili działania prewencyjne pn.,,Spokojne Osiedle” ukierunkowane na zapobieganie i zwalczanie kradzieży z włamaniem do lokali mieszkalnych oraz przeprowadzanie działań profilaktycznych wśród osób starszych mających na celu ograniczenie oszustw pod legendą.

Reklama
Przedmiotowe działania przeprowadzone były na obszarze podległym VII Komisariatowi KMP w Łodzi. Udział w nich wzięli dzielnicowi VII Komisariatu i funkcjonariusze Oddziałów Prewencji Policji KWP w Łodzi.Podczas służby, w trosce o bezpieczeństwo mieszkańców, policjanci kontrolowali tereny osiedli, mieszkań, szkół i sklepów pod kątem bezpieczeństwa oraz przestrzeganie ładu i porządku publicznego. Sprawdzali pustostany, klatki schodowe oraz przeprowadzali rozmowy profilaktyczne. Omawiali sposoby działania sprawców przestępstw, wskazywali właściwy sposób zachowania i starali się wypracować sposoby postępowania pozwalające na ich uniknięcie.  Dialog funkcjonariuszy ze społeczeństwem spotkał się z pozytywnym odbiorem, podobne działania organizowane będą cykliczne na terenie całego miasta. W trakcie pełnionej służby policjanci wylegitymowali 138 osób, przeprowadzili 77 interwencji, 29 wizyt w ramach procedury Niebieskiej Karty oraz 126 rozmów profilaktycznych z mieszkańcami, w tym 88 dotyczących przestępstw pod tzw. „legendą”.  Ponadto nałożyli 70 mandatów karnych, skontrolowali 22 pojazdy oraz dokonali sprawdzenia 75 miejsc zagrożonych, 17 placówek handlowych i 3 innych obiektów. Ujawnili również 7 osób bezdomnych, skontrolowali 10 miejsc przebywania osób bezdomnych.

Reklama____________________________________________________________
Zakupy w Łodzi
    
 
Tel. (w godz. 7-22) 530 - 332 - 615
 

do domów, biur, warsztatów itp.
   

BEZPŁATNIE PRZYWOZIMY

____________________________________________________________________
stat4u PortalPOLSKA.pl