Wiele miast (351)

Spedycja multimodalna – nowe możliwości w transporcie międzykontynentalnym


Rozwój międzynarodowych kontaktów handlowych sprawia, że przedsiębiorcy wciąż szukają rozwiązań optymalizujących przewóz towarów na dużych odległościach.

Obecnie spedycja multimodalna to jeden z bardziej efektywnych rodzajów transportu sprawdzających się na odległościach międzykontynentalnych.

Reklama
Transport multimodalny to przewóz towarów w formie zunifikowanych jednostek ładunkowych (np. kontener, nadwozie wymienne, pojemniki specjalistyczne) przez co najmniej dwie gałęzie transportu (różnymi środkami, np. samochód ciężarowym, wagon kolejowy) na podstawie jednego dokumentu przewozowego.
 
Najczęstsze rodzaje transportu multimodalnego to: przewozy kontenerowe, przewozy lądowo-wodne (lądowo-promowe) oraz przewozy szynowo-drogowe. Poza tym transport multimodalny ściśle związany jest z konteneryzacją.
 
 
Multimodalizm — transport na miarę XXI wieku

Jeśli chodzi o zasięg geograficzny transportu multimodalnego, dzieli się on na krajowy, międzynarodowy, kontynentalny oraz międzykontynentalny. Największe korzyści płyną z wykorzystania tego rodzaju przewozu towarów w spedycji na dużych odległościach.
 
Transport międzykontynentalny jest wymagający zarówno pod względem czasu oraz kosztów, jak i organizacji całego procesu przewozu, np. współpraca z chińskim rynkiem obliguje do znajomości azjatyckiej etyki pracy
czy systemu podatkowego.
   

Celem idei multimodalizmu jest zmniejszenie zintegrowanych kosztów transportu oraz ogólnego czasu jego trwania, a także uproszczenie procedur związanych z przewozem towarów. Ma to duże znaczenie w przypadku coraz prężniej rozwijającej się współpracy gospodarczej między Europą a krajami azjatyckimi (przede wszystkim Azji Wschodniej). Dodatkowo ten rodzaj transportu, zwłaszcza wykorzystujący ekspresowe pociągi towarowe, pozwala na jednoczesny przewóz bardzo dużej ilości towaru.
 
Spedycja multimodalna jest tanim i wygodnym rozwiązaniem w przypadku komunikacji międzykontynentalnej. Wykorzystuje ona specyficzne cechy różnych gałęzi transportu. Równocześnie celem transportu multimodalnego jest zwiększenie jakości usług związanych z przewozem (np. małe ryzyko uszkodzenia towaru, szybsza dostawa). Dla klientów zaangażowanych w handel międzynarodowy znaczenie ma też duża ilość różnych wariantów przewozowych do wyboru.
 

Integracja procesów transportowych w skali międzykontynentalnej

Proces integracji w ramach spedycji multimodalnej, co szczególnie ważne w wymagającym dobrej koordynacji przewozów transporcie międzykontynentalnym, obejmuje:
 
1. Płaszczyznę techniczno-technologiczną (infrastruktura dostosowana do standardowej jednostki ładunkowej);

2. Płaszczyznę handlową i eksploatacyjną (cenową — jedna, łączna stawka dla całego procesu przewozu; prawną — jednolity system prawny, który określa np. warunki dostaw; dokumentacyjną — jeden dokument umowy);

3. Płaszczyznę organizacyjną (jeden operator całego procesu transportu).

Zadania związane z organizacją, realizacją i koordynacją, a także zarządzaniem przewozem międzykontynentalnym wykonuje operator transportu multimodalnego za pomocą tzw. centrów multimodalnych. Tak na przykład firma spedycyjna Symlog swą działalność opiera na przewozie towarów z multimodalnego centrum Zhengzhou (Chiny) do Europy. Multimodalne centrum znajduje się też w okolicach Warszawy.

Przewóz ekspresowymi pociągami towarowymi uzupełniony jest przez promy i samochody ciężarowe. Te ostatnie są pomocne przede wszystkim na etapie początkowym i końcowym przewozu, kiedy towar odbierany jest od nadawcy i dostarczany „pod drzwi” adresata.
 
Firma Symlog oferuje swe usługi w zakresie spedycji multimodalnej standardowo w oparciu o transport morski, samochodowy i kolejowy. W zależności od potrzeb klientów możliwy jest także transport kontenerowy oraz usługa „door to door”. Kompleksowa oferta spedycyjna obejmuje przeładunki i ewentualne magazynowanie towaru w trasie, dopełnienie niezbędnych formalności, a więc odprawy celne, ubezpieczenie Cargo oraz monitoring przesyłek podczas podróży.
 
Spedycja multimodalna to elastyczne, optymalne pod kątem ceny i czasu, dostosowane do potrzeb klienta, rozwiązanie w zakresie usług transportowych. W Polsce rozwija się bardzo dynamicznie, co związane jest m. in. z ideą budowy Nowego Jedwabnego Szlaku. Ma on umożliwić sprawny i bezpieczny przewóz towarów z Chin do krajów europejskich.
 
Źródło: Symlog.eu - spedycja międzynarodowa


 
stat4u PortalPOLSKA.pl