Wiele miast (380)

Śmierć w wypadku w jednej chwili odbiera nam miłość, naszych bliskich i cały ten dar, jakim jest życie

Przez wieki ludzie umierali masowo przedwcześnie z powodu epidemii chorób zakaźnych, z którymi ludzkość przez stulecia nie radziła sobie.

Pokonaliśmy to zagrożenie w większości krajów świata, ale rozwój cywilizacji technicznej zrodził nowe zagrożenia. Teraz ludzie masowo giną w wypadkach komunikacyjnych. Tracimy naszych bliskich, dorosłych i dzieci.

Reklama
Corocznie kilka tysięcy osób ginie na drogach, w wypadkach w górach, czy podczas wypoczynku nad wodą. Fundacja Bezpiecznie Do Celu przeprowadza coraz więcej pokazów, spotkań z młodzieżą i dorosłymi, rozwija działalność profilaktyczną i uświadamiającą zagrożenia.

Potrzebne jest połączenie wysiłków w wielu dziedzinach, aby zmniejszać skalę takich tragicznych zdarzeń. Każdy z nas może dołączyć się do stałej działalności Fundacji Bezpiecznie Do Celu 

– aktywnie, a także poprzez wspomożenie przeznaczeniem
1 procenta rozliczenia PIT w tym 
roku i w latach następnych. - Im większe możliwości działania uzyskujemy,  tym więcej wszyscy  jesteśmy w stanie zrobić – mówią Jarosław Mleczko i Mariusz Tokarczyk, z zarządu Fundacji Bezpiecznie Do Celu.  – Obaj mamy za sobą lata służby w Policji. Obaj widzieliśmy rzeczy straszne, śmierć, rozpacz bliskich, przeżycia policjantów i ratowników, na których spada trudny obowiązek zawiadamiania rodzin o śmierci dzieci, mężów, żon, ojców, matek. To są trudne chwile…  Zwłaszcza, gdy dzieci…  - głos rozmówcy załamuje się, nie będziemy tej części wypowiedzi kontynuować.
   
 
Jest wiele do zrobienia. Nie jesteśmy bezradni, prowadzić trzeba stałą działalność uświadamiającą zagrożenia i kształtującą nawyki bezpiecznego przemieszczania się różnymi środkami komunikacji - indywidualnymi i zbiorowymi.  – Przeprowadzamy spotkania z młodzieżą, pokazy, projekcje filmów, rozdajemy elementy odblaskowe – wylicza Jarosław Mleczko.  – Staramy się włączać do tych działań także innych byłych i czynnych policjantów, ratowników, strażaków i ludzi innych profesji w wielu miastach i miejscowościach, gminach i wsiach, aby wszędzie, w całej Polsce przypominać, przestrzegać, uczyć odpowiedzialnego zachowania na drodze.

_____________________________________________________________________________________________________

Wpłata 1 proc. rozliczenia PIT pozwoli coraz skuteczniej zapobiegać
tragicznym w skutkach wypadkom

Cel: Fundacja Bezpiecznie Do Celu 4847
KRS: 0000270261

Bezpłatny program do rozliczania PIT 2015 www.FSMM.pl/program-pit/

____________________________________________________________________________________________________
 
W rejonach górskich włączają się do tych działań ratownicy Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. – Tylko w tym roku zginęło w górach już kilkanaście osób – przestrzega Ryszard Łukasik, wiceprezes zarządu Grupy Podhalańskiej GOPR w Nowym Targu.  – Ratownicy GOPR także przeprowadzają spotkania, rozmowy, relacjonują w mediach zdarzenia w górach. Prowadzimy szeroką działalność profilaktyczną.    

Fundacja Bezpiecznie Do Celu podejmuje także działania o charakterze systemowym. W miastach i miejscowościach trzeba przekonywać urzędników samorządowych do koncepcji rozdzielania ruchu samochodów od ruchu pieszego. – Przez ponad sto lat rozwoju motoryzacji niestety, wszyscy się przyzwyczaili do tego, że samochody zaczęły w początkach ich konstruowania pierwszych, jeszcze pojedynczych egzemplarzy, poruszać się tymi samymi traktami, które wtedy istniały, ale były przeznaczone dla pieszych i konnych zaprzęgów – zwraca uwagę Mariusz Tokarczyk. - Potem mijały dziesięciolecia, samochody są coraz doskonalsze, są coraz szybsze, ale ciągle poruszają się drogami dostępnymi dla osób pieszych, przecież to absurd, który trzeba uświadamiać zarządcom dróg.
 
Znany jest przykład Czech, gdzie ciągi komunikacyjne autostrad rozdzielane są pasami gęstych, rozłożystych krzewów. Samochód wpadający w taką gęstą roślinność wytraca znaczną część energii, nie przedostaje się na przeciwbieżny pas ruchu, a jego pasażerowie są chronieni dzięki zderzeniu z miękką, elastyczną i sprężystą ścianą roślinności, która łatwo pochłania impet uderzenia pojazdu. W wielu miejscach, na wielu odcinkach dróg można także w Polsce wprowadzać zasadę tworzenia ciągów jezdnych tylko dla samochodów, a ciągi dla pieszych i rowerzystów odgradzać od ciągów samochodowych pasami krzewów. Nawet na drogach lokalnych, a nawet przede wszystkim na drogach lokalnych, wszędzie, gdzie to jest możliwe ze względu na warunki terenowe.
 
- Zwracamy się do dziennikarzy i organizatorów wypoczynku, aby zaprzestali namawiania do wycieczek rowerowych i pieszych wędrówek poboczami lub po prostu ciągami komunikacyjnymi dostępnymi dla samochodów – apeluje o roztropność Jarosław Mleczko.  – Naszymi działaniami profilaktycznymi, wielką pracą uświadamiającą staramy się docierać do tych osób z tym przesłaniem, że rowerzyści i piesi muszą mieć własne ciągi komunikacyjne, nie mogą uczestniczyć w ruchu pojazdów samochodowych, nie należy zachęcać do jazdy na rowerze między rozpędzonymi samochodami.


 
W te działania angażują się byli policjanci, ratownicy medyczni, ratownicy GOPR, dziennikarze i samorządowcy, zwłaszcza ci, których już udało się przekonać, że konieczne jest rozdzielanie ruchu pieszego i rowerowego od ciągów przeznaczonych tylko dla pojazdów mechanicznych.
 
Wszyscy musimy walczyć o uratowanie ludzkiego życia w razie wypadku komunikacyjnego. Potrzebne są środki z przekazywania 1 procenta rozliczenia PIT właśnie na te cele. Redakcja Portalu Polskiego gorąco popiera te działania, a nasze zespoły dziennikarskie także prowadzą działalność uświadamiającą zagrożenia i sposoby przeciwdziałania tragicznym skutkom wypadków komunikacyjnych i innych ryzykownych zachowań. Im więcej osób przekaże swój 1 procent rozliczenia PIT na te działania, tym więcej istnień ludzkich uda się uratować.
 
Liczymy zwłaszcza na biura rachunkowe, aby podpowiadały swoim klientom tak ważny cel wnoszenia płatności, które i tak trzeba wnieść, ale wszyscy mamy prawo do decydowania, jaki cel wybieramy.  W naszych publikacjach prasowych promujemy te osoby i firmy, darczyńców Fundacji Bezpiecznie Do Celu, którzy rozumieją skalę i wagę problemu.
 
Te zlecenia płatności 1 procenta rozliczenia PIT pomagają nie tylko pojedynczym osobom, ofiarom wypadków komunikacyjnych, ale pozwalają systemowo zmniejszać zagrożenie śmiercią na drodze. Niechby nam się udawało choćby o połowę zmniejszać ilości ofiar wypadków komunikacyjnych w kolejnych latach, to uratujemy tymi wspólnymi staraniami wiele tysięcy ludzi, którzy dzisiaj żyją beztrosko, a nie przeczuwają, że za czas jakiś ich szansa przeżycia będzie zależała od skuteczności działań profilaktycznych i systemowych w celu przebudowy dróg i ciągów komunikacyjnych dla pieszych i rowerzystów. Potrzebne jest uświadamianie decydentom różnych szczebli zarządzania, jakie są sposoby zmniejszania ryzyka wypadków komunikacyjnych, a zwłaszcza ten prosty, łatwy do realizowania postulat nasadzania gęstych krzewów odgradzających ruch samochodowy od ciągów komunikacyjnych, którymi poruszają się piesi i rowerzyści.
 
- My, dziennikarze mamy ogromną rolę zawodową do spełnienia w zapobieganiu tragicznym w skutkach wypadkom  – dodaje na zakończenie Marek Jarosiński, redaktor naczelny Portalu Polskiego. - Dlatego rozwijanie działalności Fundacji Bezpiecznie Do Celu tak wiele dla nas znaczy. Relacjonujemy skutki wypadków komunikacyjnych i innych zdarzeń nie dla zaspokojenia ciekawości czytelników, ale dla upamiętnienia tych ludzi, którym zły los odebrał dalszą część ich życia oraz w celu poruszenia emocji tych wszystkich z nas, którzy na co dzień uczestniczą w ruchu drogowym i podejmują inne ryzykowne formy aktywności, aby przypominać o zagrożeniach, przestrzegać, wskazywać skutki, apelować o rozwagę, mądrość, czerpanie z doświadczeń tych, którym zabrakło szczęścia w decydującej chwili ich życia. Choćby jedno ludzkie życie uratowane dzięki tym działaniom profilaktycznym uzasadnia nasze poparcie dla tej działalności, którą trzeba prowadzić w możliwie dużej skali.
 
Zapraszamy osoby zainteresowane współdziałaniem w różnych miastach i miejscowościach do połączenia sił i do upowszechniania działalności Fundacji Bezpiecznie Do Celu www.BezpiecznieDoCelu.org.pl  - szczegóły współdziałania osób i firm w kontakcie mailowym: inkubator[@]portalpolski.pl   
 
(ac)


stat4u PortalPOLSKA.pl