Wiele miast (374)
Rusza kolejna edycja konkursu na badania i rozwój w przemyśle metali nieżelaznych

Drugi nabór wniosków w ramach CuBR – wspólnej inicjatywy Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz KGHM Polska Miedź S.A. rozpocznie się 24 lipca. Na kolejną edycję konkursu przeznaczono 65 mln złotych. Na badania naukowe, prace rozwojowe i działania wspierające transfer ich wyników w przemyśle metali nieżelaznych w tej edycji konkursu NCBiR oraz KGHM przeznaczyły wspólnie po 32,5 mln zł.

Reklama
Przemysł metali nieżelaznych jest potencjalnie jednym z fundamentalnych sektorów polskiej go-spodarki. Chcemy skutecznie rywalizować z innymi krajami, ale dla zdobycia przewagi konkurencyjnej potrzebna jest inwestycja w nowoczesne technologie. CuBR to program, w którym z inicjatywą prowadzenia prac nad takimi technologiami wychodzi KGHM. Daje to ogromne szanse na wdrożenie nowych technologii, które powstaną w trakcie jego realizacji – podkreśla prof. Krzysztof Jan Kurzydłowski, dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Przedsięwzięcie Zrównoważony rozwój przemysłu metali nieżelaznych z wykorzystaniem innowa-cyjnych technologii – CuBR powstało dzięki zawarciu porozumienia pomiędzy Narodowym Centrum Badań i Rozwoju oraz KGHM Polska Miedź S.A. Każdy z partnerów przeznaczył na nie po 100 mln zł.

KGHM przez ponad pół wieku swojej historii zawsze blisko współpracował ze światem nauki. Rozwiązywaliśmy istotne dla naszego przemysłu problemy z konkretnymi uczelniami. Teraz, wspólnie z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, adresujemy interesujące nas tematy do szerokiego grona naukowców i badaczy specjalizujących się w problematyce metali nieżelaznych. Liczymy na to, że efekty będą jeszcze lepsze, a wdrożenia szybsze – mówi Herbert Wirth, prezes zarządu KGHM Polska Miedź S.A.

Finansowanie otrzymają wyłonione w konkursach innowacyjne projekty obejmujące badania i prace rozwojowe związane z nowymi technologiami wydobycia, procesami metalurgicznymi, przetworzonymi, nowymi wyrobami i ich recyklingiem przy jednoczesnym obniżeniu kosztów środowiskowych. W drugim konkursie CuBR wnioski można składać w ramach czterech obszarów tematycznych: górnictwo i geologia, przeróbka (mineral processing), metalurgia, przetwórstwo, nowe materiały, a także ochrona środowiska, zarządzanie ryzykiem i efektywność w biznesie.

Nabór wniosków rozpocznie się 24 lipca br. i potrwa 60 dni. O dofinansowanie mogą się ubiegać konsorcja naukowe zarówno jednostek naukowych z udziałem przedsiębiorców, jak i samych jednostek naukowych.

Szczegółowe informacje są dostępne na stronie NCBR.

Departament Komunikacji
KGHM Polska Miedź S.A.
stat4u PortalPOLSKA.pl