Wiele miast (374)

Rowerzyści i rolkarze na drodze

W związku z tym, że pogoda dopisuje i sezon rowerowy ruszył, przypominamy jakie przepisy obowiązują rowerzystów, o czym muszą pamiętać, aby zapewnić sobie i innym uczestnikom ruchu drogowego bezpieczeństwo na drodze. 

Reklama
Kto może jeździć rowerem?
Osoba, która ukończyła 18 lat nie jest obowiązana do posiadania dokumentu stwierdzającego posiadanie uprawnia do kierowania rowerem. Poniżej tego wieku wymagana jest karta rowerowa, którą uzyskać można w wieku 10 lat. Dzieci do 10 roku życia mogą jeździć wyłącznie pod opieką dorosłych, a do 7 roku życia muszą być przewożone na rowerach w specjalnych fotelikach. Rowerzysta nie może prowadzić po alkoholu. Limity dla kierowców dwóch kółek są dokładnie takie same, jak dla kierowców samochodów.                

Droga dla rowerów, chodnik, a może jezdnia?
Rowerzysta ma obowiązek korzystać z wyznaczonych dróg dla rowerów. Zarówno w postaci ścieżek dla rowerów, ścieżek dla pieszych i rowerzystów lub pasów dla rowerzystów. Gdy dróg dla rowerów nie ma, wtedy rowerzysta w pierwszej kolejności powinien korzystać z pobocza. Jeżeli pobocza nie ma lub korzystanie z niego jest niemożliwe, rowerzysta może poruszać się jezdnią. Ogólne przepisy zabraniają jazdy rowerem po chodniku. Są jednak odstępstwa od tej zasady. Rowerzysta może korzystać z chodnika lub drogi dla pieszych, gdy:
1) spełnione są 3 warunki: chodnik ma szerokość co najmniej dwóch metrów, nie ma wydzielonej drogi dla rowerów, a ruch na jezdni dozwolony jest z prędkością większą niż 50 km/h;
2) opiekuje się osobą w wieku do 10 lat kierującą rowerem;
3) warunki pogodowe zagrażają bezpieczeństwu rowerzysty na jezdni.
Należy pamiętać, że na chodniku i drodze dla pieszych pierwszeństwo zawsze mają piesi. Zabronione jest także przejeżdżanie rowerem przez jezdnię po przejściu dla pieszych, a dozwolone na przejazdach dla rowerzystów.

Jak korzystać z jezdni?
Rowerzysta poruszający się po jezdni musi stosować się do ogólnych przepisów ruchu drogowego. Dopuszcza się wyjątkowo jazdę po jezdni rowerzysty obok innego roweru lub motoroweru, jeżeli nie utrudnia to poruszania się innym uczestnikom ruchu lub w inny sposób nie zagraża bezpieczeństwu. Jadący na rowerze mogą też wyprzedzać wolno jadące pojazdy, np. stojące w korku, nie tylko z lewej, ale też z ich prawej strony. Zamiar zmiany kierunku jazdy lub pasa ruchu, rowerzysta musi sygnalizować zawczasu i wyraźnie, np. ręką. Choć w Polsce używanie kasku ochronnego i odblasków przez rowerzystę nie jest obowiązkowe, zachęcamy do używania tych elementów, które z pewnością przyczynia się do poprawy bezpieczeństwa.

Jakie wyposażenie musi mieć rower?
1) z przodu – co najmniej jedno światło pozycyjne barwy białej lub żółtej selektywnej;
2) z tyłu – co najmniej jedno światło odblaskowe barwy czerwonej o kształcie innym niż trójkąt oraz co najmniej jedno światło pozycyjne barwy czerwonej;
4) co najmniej jeden skutecznie działający hamulec;
5) dzwonek lub inny sygnał ostrzegawczy o nieprzeraźliwym dźwięku.
Jeżeli nie korzystamy z roweru w porze nocnej, nie musimy posiadać na wyposażeniu świateł pozycyjnych z przodu i tyłu. Coraz częściej rowerzyści korzystają z przyczep ciągniętych przez rower. Pamiętajmy, aby przyczepa taka wyposażona była w dyszel z urządzeniem sprzęgowym, uniemożliwiającym przewrócenie się jej w przypadku przewrócenia się roweru. Nie dotyczy to przyczepy jednokołowej.

Czy można korzystać z jezdni jeżdżąc na rolkach lub wrotkach?
Osoby jeżdżące na rolkach lub wrotkach, to piesi. W związku z tym obowiązują ich przepisy dotyczące pieszych. Korzystać z jezdni mogą, pod warunkiem braku chodnika lub pobocza. Jezdnią poruszają się lewą stroną, zajmują miejsce jak najbliżej krawędzi i ustępują miejsca nadjeżdżającym pojazdom. (jkd)
stat4u PortalPOLSKA.pl