Wiele miast (380)

Rola podręcznika w procesie poznawania świata

Wakacje to czas radości dla setek tysięcy uczniów. Zmartwienie mają jednak rodzice. Martwią się, że nie będzie ich stać na wysłanie dzieci na letni wypoczynek, a później – zakup książek do kolejnej klasy.

Właśnie dlatego bardziej zaradni kupują podręczniki szkolne wcześniej.

Reklama
Informować i objaśniać
 
Podręcznik to podstawowe narzędzie pracy każdego ucznia. To w nim zawarty jest materiał edukacyjny przeznaczony dla uczniów w danym wieku. Treści te zostały przygotowane przez specjalistów na podstawie badań. Innymi słowy: materiał dostosowuje się do możliwości poznawczych uczniów w danym wieku.
 
Każdy podręcznik zawiera najważniejszą porcję z wiedzy z danej dziedziny. Umożliwiają więc przygotowanie do klasówek i sprawdzianów. Można z nich czerpać informacje przydatne podczas tworzenia referatów i prezentacji (w starszych klasach). By adepci nie mieli problemów z przyswajaniem zawartych w nim wiadomości, powinien być napisany odpowiednim językiem.
 
Podręczniki szkolne powinny zawierać tylko aktualną wiedzę. W dzisiejszych czasach ta może zmieniać się bardzo szybko, dlatego w niektórych przypadkach konieczna jest coroczna wymiana podręczników. Po części wynika to też ze zmian w podstawie programowej dla danej klasy, jaką opracowuje Ministerstwo Edukacji Narodowej.
 
Współczesne podręczniki szkolne spełniają cztery podstawowe funkcje. Po pierwsze, pomagają poznawać świat. Opisują i wyjaśniają problemy, zjawiska, procesy, z jakimi młody człowiek może się zetknąć w otaczającym go świecie.
 
Po drugie, podręcznik pokazuje praktyczne zastosowanie zawartej w nim wiedzy. To ułatwia zrozumienie materiału. Jeśli w książce brak jest przykładów, które można odnieść do rzeczywistości, treść staje się niezrozumiała. Wówczas uczniowie uczą się jej na pamięć, co jest najkrótszą drogą do zapomnienia. Dzieje się tak, gdyż nasz mózg usuwa to, czego nie pojmuje i w ten sposób oszczędza energię (wbrew pozorom to właśnie mózg zużywa najwięcej energii spośród wszystkich ludzkich organów).
 
Z funkcją transformacyjną ściśle wiążą się dwie kolejne: samokształceniowa i badawcza. Książka szkolna ma zachęcać czytelnika do dalszej nauki, np. do sięgania po określone czasopisma, lektury uzupełniające. Ma wreszcie pobudzać do samodzielnego rozwiązywania problemów naukowych, przeprowadzania eksperymentów, czyli interesowania się otaczającym światem, szukania odpowiedzi na stawiane przez siebie pytania.
 
Powyższe funkcje są tylko pewnym założeniem. Czy podręczniki szkolne rzeczywiście będą wypełniać tak postawione przed nimi zadania, zależy od trzech warunków: języka i struktury książki, nauczyciela i samego ucznia.
 
Podręcznik szkolny nie może być pisany niezrozumiale. Nie może być przesycony fachowym słownictwem. W przypadku młodszych roczników lepszym rozwiązaniem jest zastosowanie języka popularnonaukowego niż naukowego. Dzięki temu ułatwi się młodym czytelnikom zrozumienie treści.
 
Duża w tym rola nauczyciela. On powinien objaśniać każdą jednostkę, tłumaczyć niezrozumiałe zwroty i terminy. Rolą nauczyciela jest też funkcja transformacyjna, czyli odnoszenie wiedzy teoretycznej zawartej w podręczniku do przykładów z życia codziennego.

(ac)


 
stat4u PortalPOLSKA.pl