Lublin
Program "Aktywny Samorząd"

Miasto Lublin po raz kolejny przystąpiło do realizacji fakultatywnego programu PFRON „Aktywny samorząd”. Pierwszą transzę środków otrzymaliśmy w marcu. Są to środki w wysokości ponad 944 tysięcy zł.

Reklama

Środki finansowe w kwocie 944 680,96 zł, obejmują:

 

- Moduł I – kwota 359 659,97 zł (możliwość uzyskania pomocy w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu, uzyskaniu prawa jazdy kat. B, zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów lub oprogramowania, szkolenia w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu, pomocy w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka o napędzie elektrycznym, zakupu protezy, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy na co najmniej III poziomie jakości, utrzymania sprawności technicznej ww. protezy itp);

 

- Moduł II - kwota 527 364,43 zł na pokrycie kosztów wykształcenia na poziomie wyższym (nauka w szkole wyższej, policealnej, kolegium, lub przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi realizowana w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym t.j. wieczorowym, zaocznym lub eksternistycznym i za pośrednictwem internetu).
 

Reklama________________________________________________________________________________
 

Optima              
Zamów kuriera

Paczki, przesyłki
 

Kurier-Lublin.pl

Bezpłatna dostawa
sklepu spożywczego


tel. 534-787-231

WDomowychCenach.pl

 

_______________________________________________________________________________________
 

W ramach dofinansowania przewiduje się: możliwość dofinansowania czesnego, kosztów zakwaterowania, dojazdów, dostępu do internetu, uczestnictwa z zajęciach mających na celu podniesienie sprawności fizycznej lub psychicznej, zakupu przedmiotów ułatwiających lub umożliwiających naukę, wyjazdów organizowanych w ramach zajęć szkolnych, wkładu własnego wymaganego zasadami programów UE.

 

Do 15 kwietnia w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Lublinie przy ul. Zemborzyckiej 88-92 są przyjmowane wnioski na dofinansowanie w ramach Modułu II. Wnioski dotyczące Modułu I będą przyjmowane począwszy od dnia 18 kwietnia 2016 r.

 

Zostaną one udostępnione na stronie internetowej MOPR w zakładce poradnik – pomoc osobom niepełnosprawnym od 11 kwietnia 2016 r.
 

Trwają prace dotyczące opracowania wniosków oraz zamieszczonej w nich karty oceny merytorycznej. Zachęcamy do zapoznania się na stronie internetowej PFRON lub stronie MOPR z warunkami, jakie należy spełnić w poszczególnych obszarach i ich zadaniach aby uzyskać dofinansowanie w roku bieżącym. Informacje są również dostępne na stronie internetowej Urzędu Miasta Lublin - http://niepelnosprawni.lublin.eu

stat4u PortalPOLSKA.pl