Wiele miast (351)

Procedura postępowania w przypadku zgonu osoby bliskiej w szpitalu

Śmierć członka rodziny – rodzica, małżonka, dziecka lub rodzeństwa – jest zawsze bardzo trudnym wydarzeniem. Potrzeba wiele sił, by móc w takiej sytuacji wypełniać swoje normalne obowiązki, tymczasem to właśnie na najbliższych często spada obowiązek organizacji pogrzebu.

Jeśli zmarły odszedł podczas pobytu w szpitalu, dopełnienie wszystkich formalności jest nieco prostsze niż w przypadku zgonu w domu lub poza nim.

Reklama
Kto stwierdza zgon?
 
Zanim ciało denata będzie mogło opuścić szpital, musi zostać dopełniony szereg formalności. Pierwszym etapem jest wystawienie karty zgony – po przeprowadzeniu oględzin, stwierdzeniu zgonu oraz jego przyczyny kartę wypisuje lekarz dyżurny lub lekarz prowadzący zmarłego pacjenta.

Wyjątkiem są sytuacje, w których konieczne jest przeprowadzenie sekcji zwłok – w takich przypadkach kartę wystawia lekarz, który ją przeprowadził. Niezwłoczne po stwierdzeniu zgonu szpital powiadamia o śmierci pacjenta osobę, która została wcześniej przez niego wskazana do kontaktu – może to być członek rodziny, opiekun prawny, instytucja lub przedstawiciel ustawowy.


Co dalej dzieje się z ciałem?
 
Po stwierdzeniu zgonu wypełniane jest skierowanie ciała do chłodni. Zawiera ono takie dane jak imię i nazwisko pacjenta, datę i godzinę zgonu, PESEL lub serię i numer dokumentu tożsamości. Ciało zostaje skierowane do chłodni nie wcześniej, niż przed upływem dwóch godzin od stwierdzonego czasu zgonu i może w niej przebywać nie dłużej niż 48 godzin. 

Wyjątkiem są sytuacje, kiedy:
   
 
- z uzasadnionych przyczyn zwłoki nie mogą zostać odebrane wcześniej przez osoby uprawnione do pochowania zmarłego (czyli małżonka, krewnych wstępnych i zstępnych, krewnych bocznych do 4 stopnia pokrewieństwa oraz powinowatych w linii prostej do 1 stopnia). W przypadku, gdy zmarły był wojskowym w czynnie służbie lub osobą zasłużoną dla państwa lub społeczeństwa, prawo do pochówku przysługuje odpowiednio organom wojskowym lub organom państwowym, instytucjom i organizacjom społecznym.
 
- zgon nastąpił w konsekwencji przestępstwa i wypadku, w sprawie którego zostało wszczęte śledztwo i prokurator nie zezwala na pochowanie zwłok

- przemawiają za tym inne ważne przyczyny.
 
W przypadku, gdy zgon nastąpił w wyniku choroby zakaźnej lub w czasie odbywania kary pozbawienia wolności, stosowane są specjalne przepisy w sprawie sposobu postępowania ze zwłokami.
 
Zwłoki ze szpitalnej chłodni mogą być odebrane osobiście przez osobę do tego uprawnioną lub przez zakład pogrzebowy. Większość współczesnych zakładów pogrzebowych, między innymi Zakład Pogrzebowy Witwicka, oferuje swoim klientom kompleksową pomoc w organizacji pogrzebu i dopełniania wielu wymaganych formalności.

Więcej: Witwicka www.ZakladPogrzebowy24.pl

(ac) 

 
stat4u PortalPOLSKA.pl