Wiele miast (380)

Preply przeznacza 3500 dolarów na oświatę

 

Reklama
 

Edukacja, którą do niedawna uważano za jedną z najbardziej konserwatywnych dziedzin życia wraz z rozwojem technologii informacyjnych zaczyna przeżywać prawdziwy rozkwit. Dokonuje się w niej wiele zmian. W jaki sposób wiedza będzie przekazywana w przyszłości? – to pytanie, na które odpowiedzieć powinna dzisiejsza postępowa młodzież studencka- twierdzi Preply.

„Najlepszą metodą przewidywania przyszłości jest jej tworzenie”. Autor tego powiedzenia to Alan Kay znany amerykański teoretyk systemów komputerowych, pionier w dziedzinie obiektowych języków programowania oraz interfejsu graficznego. Jego stwierdzenie najlepiej oddaje istotę konkursu na esej pt. Education of the Future, który rozpoczął się w maju.

Online education, education in the future i online tutoring – organizatorzy proponują autorom, aby skoncentrowali się na tych trzech najważniejszych kierunkach, choć nie ograniczają eseistów. Uczestnicy konkursu mogą puścić wodze fantazji i rozszerzyć różnorodność tematów. Koniecznym jest tylko podanie autora, wskazanie placówki oświatowej, w której się uczą, a także podanie miasta i państwa zamieszkania.

Wypowiedź składającą się z 300 słów w języku angielskim mogą napisać uczniowie gimnazjów, liceów, koledżów oraz studenci uczelni wyższych i doktoranci w wieku od 16 do 35 lat. Po przesłaniu eseju na stronę https://preply.com/scholarships esej staje się on ogólnodostępny dla czytelników i zaczyna zbierać głosy. Zwycięzca wybierany jest przez uzyskanie największej ilości głosów. Udostępnianie tekstu nie jest zabranione, a wręcz przeciwnie jest mile widziane. Na konkurs każdy może przedstawić nie więcej niż jeden esej.

„Jako organizator globalnego konkursu Education of the Future, realizujemy od razu kilka celów. Po pierwsze jest to świetna możliwość samowyrażania się utalentowanej młodzieży, a w przypadku wygranej całkiem niezła pomoc finansowa w zdobywaniu wiedzy. Po drugie, w ten sposób staramy się popularyzować język angielski jako uniwersalny środek komunikacji na świecie. Cieszy nas fakt, iż studenci z Polski mogą już na równi konkurować z przedstawicielami zagranicznych placówek oświatowych”, – zaznaczył Kiriłł Bigaj, współzałożyciel i zarządzający platformą Preply.

Główną nagrodę w wysokości $2000 otrzyma autor eseju, który zdobędzie największą ilość głosów. Przewidziane są również „nagrody pocieszenia” w wysokości $1000 i $500 za drugie i trzecie miejsce w konkursie. Zgodnie z regulaminem pieniądze otrzymane w charakterze nagrody powinny zostać przeznaczone na cele edukacyjne. Nazwiska najpopularniejszych autorów zostaną podane w dniu 15 czerwca.

dostarczył infoWire.pl
infoWire.pl
 
 
stat4u PortalPOLSKA.pl