Włodawa
Pracodawca Kreujący i Wspierający Edukację 2015

10 marca, w Muzeum Miasta Łodzi odbyła się gala finałowa konkursu "Pracodawca Kreujący i Wspierający Edukację 2015". Laureatom wręczono statuetki Łódzkie Łabędzie. Konkurs jest organizowany przez Prezydenta Miasta Łodzi we współpracy z Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego.

Reklama
Celem konkursu jest wyróżnienie pracodawców uczestniczących w kreowaniu procesów kształcenia w szkołach, promowanie współpracy pracodawców ze szkołami oraz inspirowanie pracodawców do uczestnictwa w tworzeniu pozytywnego wizerunku współczesnej szkoły i podnoszenia jej prestiżu. Niezmiernie miło nam jest pochwalić się, że wśród szacownego grona nominowanych do tej   nagrody znalazła się również Komenda Miejska Policji w Łodzi reprezentowana przez Komendanta Miejskiego Policji w Łodzi mł. insp. Piotra Beczkowskiego. A wszystko to dzięki zgłoszeniu do Konkursu przez Panią Monikę Antosiak - Dyrektora XVIII LO w Łodzi im. Jędrzeja Śniadeckiego. Dziękujemy Pani Dyrektor za docenienie wkładu policjantów Komendy Miejskiej Policji w Łodzi w edukację i kształtowanie postaw patriotycznych wśród uczniów klas  policyjnych. XVIII LO to jedyna publiczna szkoła w Łodzi kształcąca w tym profilu. Komendant Miejski Policji w Łodzi współpracuje ze szkołą na podstawie podpisanego porozumienia od 2005 r. Uczniowie dzięki tej współpracy w procesie kształcenia zapoznają się z zawodem policjanta, jego specyfiką, historią, warunkami przyjęcia, poznają podstawy przepisów prawa karnego, przepisów porządkowych, prawa o ruchu drogowym, uczestniczą w inicjatywach z zakresu profilaktyki społecznej,  uczą się musztry, samoobrony,  przygotowują się do testów sprawnościowych dla kandydatów do służby w Policji.

Reklama____________________________________________________________
Zakupy w Łodzi
    
 
Tel. (w godz. 7-22) 530 - 332 - 615
 

do domów, biur, warsztatów itp.
   

BEZPŁATNIE PRZYWOZIMY

____________________________________________________________________
stat4u PortalPOLSKA.pl