Wiele miast (374)
Plast-Box: wzrost zysku operacyjnego o 31% w I półroczu 2014 r/r

Plast-Box, jeden z najnowocześniejszych producentów opakowań z tworzyw sztucznych w Europie, w pierwszym półroczu bieżącego roku wypracował skonsolidowane przychody o wartości 74,36 mln zł wobec 75,49 mln zł po 6 miesiącach roku ubiegłego. Jednocześnie grupa zwiększyła skonsolidowany zysk z działalności operacyjnej do 7,79 mln zł, czyli o 31% r/r. Mimo konieczności naliczenia w pierwszym kwartale br. ujemnych niezrealizowanych różnic kursowych będących efektem osłabienia hrywny, pierwsze półrocze 2014 r. Plast-Box zamknął zyskiem netto na poziomie skonsolidowanym w wysokości 0,76 mln zł.

Reklama
 - Nadrobienie strat z pierwszego kwartału tego roku w tak krótkim okresie było możliwe dzięki bardzo dobrym wynikom sprzedażowym naszej polskiej spółki, która zwiększyła przychody rok do roku o 10% do poziomu 61,62 mln zł, zaś zysk netto aż o 38% do 1,88 mln zł. Jednocześnie, pozytywne efekty przyniosły działania, jakie podjęliśmy na Ukrainie celem uniezależnienia naszych wyników od wahania kursów walut. Zdecydowaliśmy się między innymi na podniesienie cen w ostatnich miesiącach i powiązanie ich z euro oraz na skrócenie terminów płatności. W rezultacie nasza ukraińska spółka wypracowała 8,5 mln hrywien zysku netto w II kwartale tego roku wobec straty netto 12,2 mln hrywien w pierwszym kwartale br., zmniejszając tym samym stratę do 3,7 mln hrywien na koniec czerwca. Kontynuacja aktywności marketingowo-sprzedażowej oraz konsekwentna realizacji przyjętych założeń biznesowych na Ukrainie pozwalają oczekiwać dalszej poprawy wyników w kolejnych okresach – komentuje Grzegorz Pawlak, prezes zarządu Plast-Box SA.

W pierwszym półroczu br. Plast-Box zwiększył sprzedaż krajową o 25% r/r do 28,55 mln zł oraz eksport do Unii Europejskiej o 12% do 21,47 mln zł. Jednocześnie sprzedaż zagraniczna Plast-Boxu do krajów Europy Wschodniej spadła w ciągu pierwszych 6 miesięcy br. do 23,83 mln zł, czyli 28% r/r. Sprzedaż na Ukrainie w pierwszej połowie br. stanowiła 21% skonsolidowanych przychodów. Udział eksportu w skonsolidowanych przychodach po pierwszym półroczu wyniósł 62%. Plast-Box sprzedawał swoje produkty na 30 rynkach europejskich, największymi rynkami eksportowymi w pierwszych 6 miesiącach 2014 r. były Ukraina, Rosja, Wielka Brytania, Niemcy i Francja.

Głównymi pozycjami asortymentowymi w I połowie br. były opakowania plastikowe typu wiaderko z pokrywką oraz plastikowe skrzynie. Sprzedaż wiaderek wzrosła w tym okresie o 2% r/r i stanowiła 74% skonsolidowanych przychodów, zaś sprzedaż skrzyń zwiększyła się aż o 24% r/r. Tym samym miały w pierwszym półroczu 10-procentowy udział w sprzedaży skonsolidowanej.

W drugim półroczu Plast-Box zamierza zainwestować do 3 mln zł w rozwój mocy produkcyjnych. Środki te mają zostać przeznaczone m.in. na rozbudowę systemu hydrantowego w słupskiej fabryce oraz zakup maszyn i form wtryskowych. Planowana jest także modernizacja części maszyn i narzędzi wtryskowych w zakładach produkcyjnych w Polsce i na Ukrainie, a także inwestycje w podniesienie bezpieczeństwa informatycznego.

Plast-Box SA jest jedną z najnowocześniejszych firm w Europie zajmujących się produkcją opakowań z tworzyw sztucznych. Spółka posiada fabryki w Polsce i na Ukrainie, w których wykorzystuje najnowsze maszyny i technologie. Dzięki szerokiej ofercie i innowacyjnym metodom produkcji Plast-Box jest dostawcą pojemników i wiader z plastiku do wielu branż, w tym tak wymagających jak spożywcza i chemiczna. Wysoka jakość produktów i profesjonalny serwis sprawiają, że większość opakowań trafia do klientów zagranicznych. Plast-Box eksportuje swoje produkty do niemal wszystkich krajów europejskich. Spółka istnieje od 1983 r. Od 2004 r. jest notowana na GPW.

Kinga Szkutnik, Practum Consulting
Joanna Milewska, Practum Consulting,
Anna Omelańska, Practum Consulting
stat4u PortalPOLSKA.pl