Wiele miast (25)
Pierwsze w Polsce testy ERTMS poziomu drugiego

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. prowadzą testy nowoczesnego systemu wspomagającego pracę maszynisty ERTMS poziomu drugiego. Próby prowadzone są na odcinku linii kolejowej E 30 między Legnicą a Bielawą Dolną. System, który pozwala na podniesienie poziomu bezpieczeństwa prowadzenia ruchu pociągów, docelowo zostanie zainstalowany na najważniejszych liniach kolejowych w Polsce i Europie.

Reklama
– 11 czerwca lokomotywa testowa wyposażona w specjalne urządzenia pokładowe, po pozytywnej weryfikacji oraz odbiorze przez komisarza PKP Intercity S.A., została podstawiona na odcinek kontrolny – informuje Ryszard Biernat, kierownik kontraktu w PKP Polskich Liniach Kolejowych S.A.  – Testy zgodnie z planowanymi zamknięciami torowymi rozpoczęły się od stacji Okmiany i szlaku Okmiany – Bolesławiec i są prowadzone na zamkniętych dla ruchu odcinkach linii między Okmianami a Zebrzydową – dodaje.
 
Symulacje nietypowych sytuacjiW czasie jazd próbnych sprawdzane są wszystkie aspekty działania systemu bezpiecznego sterowania ruchem kolejowym ERTMS. – Na postawie przygotowanych scenariuszy testowych będą symulowane nietypowe sytuacje, np. usterki, niepodjęcie hamowania przez mechanika lub niereagowanie na wskazania urządzeń oraz sprawdzanie, czy działanie systemu będzie prawidłowe i doprowadzi do zażegnania niebezpieczeństwa – wyjaśnia Biernat.

Celem pierwszych testów dynamicznych systemu sterowania pociągiem ERTMS poziomu drugiego  jest weryfikacja przyjętych założeń dotyczących rozwiązań technicznych systemu. Wyniki interakcji pomiędzy urządzeniami przytorowymi i pokładowymi posłużą do wdrożenia ERTMS drugiego poziomu na najważniejszych liniach kolejowych w całej Polsce. Docelowo, zgodnie z wymogami UE, wyposażone w niego będą wszystkie najważniejsze korytarze kolejowe w Unii Europejskiej.

Co to jest system ERTMS poziomu drugiego?

ERTMS (ang. European Rail Traffic Managment System) drugiego poziomu to system bezpiecznego sterowania ruchem kolejowym, który ma ujednolicić kolej na terenie państw unijnych. Składa się z podsystemu ETCS, czyli Europejskiego Systemu Sterowania

Pociągiem, który pozwala na przekazywanie sygnałów z semaforów bezpośrednio do kabiny maszynisty i ciągłą kontrolę pracy prowadzącego pojazd. Druga część ERTMS to cyfrowy system kolejowej komunikacji GSM-R, który –wykorzystując standard systemu GSM – używany jest, zarówno do komunikacji głosowej dla pracowników kolei (dyżurnych ruchu, dyspozytorów, maszynistów, pracowników obsługi technicznej), jak i transmisji danych
np. z semaforów do lokomotyw. Pozwala również na transmisję komunikatów tekstowych.

System ERTMS istotnie wpływa na podwyższenie bezpieczeństwa prowadzenia ruchu pociągów. Jego wykorzystanie jest niezbędne do podnoszenia prędkości pociągów, bowiem maszynista, który prowadzi pociąg z prędkością przekraczającą 160 km/h ma ograniczoną możliwość bezbłędnego dostrzeżenia wszystkich sygnałów i ostrzeżeń znajdujących się przy torze. Zadanie to przejmują urządzenia ETCS i GSM-R, dzięki którym maszynista całą sytuację ruchową na linii kolejowej może śledzić na monitorze w kabinie lokomotywy. Ponadto, otrzyma od systemu wiele istotnych informacji, m.in. o maksymalnej dopuszczalnej prędkości na danym odcinku czy o zajętości toru przez inne składy. Co ważne, w przypadku stwierdzenia odstępstw od założeń ruchowych (np. przekroczenia maksymalnej prędkości) system będzie mógł sam reagować i dostosować jazdę pociągu do panujących warunków.

Efektem wdrożenia na polskich liniach kolejowych Europejskiego Systemu Zarządzania Ruchem Kolejowym – ERTMS będzie podniesienie poziomu bezpieczeństwa ruchu pociągów i zmniejszenie ryzyka wypadków. Nowa technologia urządzeń łączności i dostosowanie jej do standardów międzynarodowych pozwoli na zwiększenie przepustowości linii kolejowej. Co więcej, bardziej elastyczne zarządzanie ruchem kolejowym pozytywnie wpłynie na punktualność pociągów.

Inwestycja realizowana jest w ramach projektu „Modernizacja Linii Kolejowej E 30, etap II. Pilotażowe wdrożenie ERTMS/ETCS i ERTMS/GSM-R w Polsce na odcinku Legnica – Węgliniec – Bielawa Dolna” POIiŚ 7.1-15.1. współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Mirosław Siemieniec, Rzecznik Prasowy Biuro Komunikacji i Promocji PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
stat4u PortalPOLSKA.pl