Wiele miast (374)

Opakowania i inne produkty biodegradowalne

Dawniej, przez lata przepełnione niewiedzą o zagrożeniach dla środowiska, produkowano niezliczone ilości tworzyw sztucznych, które miały być trwałe i odporne na wszelkie warunki.

W rezultacie powstały tony śmieci, które zalegają na Ziemi, gdyż nie chcą się rozkładać. Wzrost świadomości ekologicznej zaowocował zmianą strategii i dominacją polimerów biodegradowalnych. Dziś opakowania biodegradowalne nikogo już nie dziwią.

Reklama

Ogromną część zalegających na kuli ziemskiej stanowią różnego rodzaju opakowania do produktów. Na wysypiskach roi się od plastikowych butelek, kanistrów oraz toreb foliowych, które nie rozłożą się jeszcze przez długie lata. Nic więc dziwnego, że wreszcie musiał nastąpić zwrot. Zwrot w kierunku ekologii. Do łask powróciły opakowania papierowe i tekturowe, a jednocześnie tradycyjne tworzywa sztuczne zastąpiono biodegradowalnymi, które nie ustępują poprzednikom ani funkcjonalnością, ani też estetyką. Z wielu z nich skorzystać można wielorazowo, a czasem aż trudno się nadziwić, że niektóre produkty zrobione są po prostu z tektury.


O biodegradacji słów kilka


Termin „biodegradacja” jest połączeniem dwóch słów: greckiego bios - życie, i łacińskiego degradiatio – obniżenie. Oznacza rozkład złożonych związków organicznych na nieorganiczne związki proste, do którego dochodzi dzięki żywym mikroorganizmom, jak bakterie, grzyby, pierwotniaki, promieniowce i glony. Proces ten przebiegać może zarówno w warunkach tlenowych, jak i beztlenowych.

Wspomniane organizmy doprowadzają do biodegradacji materiał, który traktują jak pokarm. Najbardziej efektywna jest biodegradacja tlenowa, której produktami są dwutlenek węgla, woda i niekiedy sole mineralne. Natomiast rzadziej spotykana w przyrodzie i mniej efektywna biodegradacja beztlenowa prowadzi do powstania metanu i węglowodorów prostych.


Sposoby otrzymywania polimerów biodegradowalnych


Tworzywa biodegradowalne otrzymuje się z surowców naturalnych i syntetycznych, a w oparciu o sposób ich produkcji wyróżnia się cztery grupy:
 

  • - tworzywa otrzymywane bezpośrednio z ekstrakcji. Powstają one poprzez wyodrębnianie z biomasy określonych składników, jak: polisacharydy (celuloza, chitozan, skrobia) i proteiny pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego.
  •  
  • - tworzywa otrzymywane w procesie polimeryzacji z naturalnie występujących w przyrodzie związków małocząsteczkowych (tzw. monomerów), takich, jak np. polikwas mlekowy (PLA) z kwasu mlekowego otrzymywanego w drodze fermentacji skrobi.
  •  
  • - polimery biodegradowalne syntezowane przez mikroorganizmy. Są to polimery i kopolimery kwasu 3- hydroksymasłowego (PHB) oraz kwasu 3-hydroksywalerianowego (PHV), a także celuloza bakteryjna.
  •  
  • - tworzywa otrzymywane z surowców petrochemicznych, takie jak polikwas glikolowy (PGA), polialkohol winylowy (PVA), polikaprolakton (PCL) oraz poliestry alifatyczno-aromatyczne.


Co powstaje z tworzyw biodegradowalnych?

Tworzywa biodegradowalne produkowane są dziś wręcz masowo. A powstają z nich między innymi: wszelkiego rodzaju opakowania(na przykład z http://www.rajapack.pl/), torby na odpady, folie, a także elementy wyposażenia wnętrz, butelki, naczynia i inne produkty jednorazowego użytku. Co ciekawe, tworzywa biodegradowalne wykorzystywane są także w medycynie i inżynierii tkankowej. Powstają już nawet bioresorbowalne nici chirurgiczne, nośniki leków, implanty, kompresy, opatrunki, pieluchy, chusteczki higieniczne, waciki kosmetyczne, a nawet odzież dla personelu medycznego.

Opakowania biodegradowalne, w przeciwieństwie do znanych nam tradycyjnych tworzyw sztucznych, mogą być po zużyciu składowane z odpadami organicznymi, a w fazie końcowej poddane procesowi kompostowania w instalacjach przemysłowych.


(ac)

 

stat4u PortalPOLSKA.pl