Świebodzin
Oferta realizacji zadania publicznego poza konkursem

8 października 2018 roku wpłynęła oferta realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert:

Oferta realizacji zadania publicznego Klubu Sportowego „Herosi” na zadanie: "Zawody judo dla dzieci i młodzieży"

Reklama
Oferta realizacji zadania dostępna jest do wglądu w Urzędzie Miejskim w Świebodzinie przy ul. Rynkowej 2 w pokoju nr 71, na tablicy ogłoszeń oraz na stronie www.swiebodzin.eu – BIP.
Uwagi dotyczące oferty można składać do dnia 15 października 2018 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Świebodzinie przy ul. Rynkowej 2 – sekretariat pokój nr 22 lub na adres e-mail: anna.michalowska@um.swiebodzin.pl
stat4u PortalPOLSKA.pl