Kalisz
Obrady Komisji Edukacji

W Bursie Szkolnej im. Janusza Korczaka w Kaliszu, przy ul. Przemysłowej 1 obradowała dziś Komisja Edukacji, Kultury i Sportu Rady Miasta Kalisza.

Reklama

Porządek obrad komisji:


1. Otwarcie posiedzenia.
2. Zatwierdzenie porządku obrad.
3. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, szkół podstawowych i placówek oświatowych prowadzonych przez Miasto Kalisz.
4. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji przez Miasto Kalisz zadań publicznych z zakresu oświaty z Powiatu Kaliskiego.


Reklama_________________________________________________________________________________________
 

 
Bezpłatnie dostarczamy zakupy
- w Kaliszu, 
Ostrowie Wlkp.
 
   

_______________________________________________________________________________________________

5. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr LIII/719/2018 Rady Miasta Kalisza z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie ustanowienia na obszarze rewitalizacji Miasta Kalisza Specjalnej Strefy Rewitalizacji.
6. Projekt uchwały w sprawie ustanowienia dorocznych nagród Prezydenta Miasta Kalisza za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury oraz określenia szczegółowych warunków i trybu ich przyznawania.
7. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok.
8. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2019 – 2038.
9. Korespondencja:
a) odpowiedź Wiceprezydenta na pismo Dyrektora Zespołu Szkół Ekonomicznych;
b) pismo Dyrektora Zespołu Szkół Gastronomiczno – Hotelarskich im. Janka Bytnara „Rudego” w Kaliszu z prośbą o remont nawierzchni boisk sportowych;
c) zaproszenie na obrady do Zespołu Szkolno - Przedszkolnego Nr 2 w Kaliszu;
d) pismo Dyrektora Zespołu Szkół Techniczno - Elektronicznych w Kaliszu z prośbą o zabezpieczenie środków na budowę hali sportowej.
10. Sprawy bieżące i wolne wnioski
11. Zamknięcie posiedzenia.

stat4u PortalPOLSKA.pl