Wiele miast (380)

Nowoczesnej głos w sprawie referendum

„JOW-y to nie wszystko. Tylko nowoczesna gospodarka” – pod takim hasłem wystartowała billboardowa kampania referendalna stowarzyszenia Nowoczesna.  

- Polski system partyjny trzeba zmienić - uważa Ryszard Petru.

Reklama
Ogólnokrajowe referendum zostało przewidziane na 6 września bieżącego roku. Polacy odpowiedzą w nim na trzy pytania związane z: wprowadzeniem jednomandatowych okręgów wyborczych w wyborach do Sejmu, sposobu finansowania partii politycznych oraz interpretacji zasad prawa podatkowego, rozstrzyganych, w razie wątpliwości, na korzyść podatnika.

- Będziemy namawiać do głosowania za JOW-ami, ale jesteśmy zwolennikami systemu mieszanego. Apelujemy także, by zerwać z finansowaniem ugrupowań politycznych z budżetu państwa - mówił w dniu rozpoczęcia kampanii Ryszard Petru. Lider stowarzyszenia podkreślił również, że w ciągu ostatniej dekady partie wydały na swoje funkcjonowanie ponad miliard złotych, co nie miało realnego wpływu zarówno na jakość tworzonego prawa, jak i merytoryczny poziom dyskusji w dziedzinach: edukacji, ochrony zdrowia oraz pomocy społecznej.

Tłumaczył, iż stosowany w Nowoczesnej system mikrowpłat jest przejrzysty, bezpieczny i pozwala na pokrycie kosztów związanych z działalnością partii. Zapewnił także, że Stowarzyszenie opowiada się za interpretacją prawa na korzyść podatników w przypadku wszelkich niejasności podatkowych. - To referendum nie rozwiąże wszystkich problemów w kraju.  Zwracamy uwagę, że ważniejsza od niego jest nowoczesna gospodarka, bo to właśnie ona pozwoli na to, by w Polsce dokonał się skok cywilizacyjny - przekonywał Ryszard Petru. (ac) 

 
stat4u PortalPOLSKA.pl