Wiele miast (380)

Nowoczesne zdrowie. Czy możliwa jest rewolucja?

W Gliwicach odbył się kolejny tematyczny kongres Nowoczesnej Ryszarda Petru. Tym razem partia zaprosiła do dyskusji ekspertów z zakresu ochrony zdrowia: naukowców, lekarzy, pielęgniarki, ale przede wszystkim przedstawicieli organizacji pacjenckich.
  
Innowacyjność rozwiązań w zakresie ochrony zdrowia proponowanych przez Nowoczesną Ryszarda Petru polega na takim samym nacisku na leczenie jak na zapobieganie chorobom, także tym cywilizacyjnym.

Reklama
- Pacjent musi być najważniejszy w opiece zdrowotnej. To być może brzmi jak hasło, ale tak naprawdę, jeżeli nie będzie celem pacjent, będzie nim albo księgowość, albo biurokracja, albo robienie wokół zdrowia dobrego PR. Bo wprowadzanie nowych pakietów – np. onkologicznych - to wyłącznie działania PR-owe – mówił podczas kongresu Nowoczesna Ochrona Zdrowia prezes Nowoczesnej Ryszard Petru.
 
O pakiecie onkologicznym mówił w Gliwicach również prof. Jacek Jassem, profesor zwyczajny Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, kierownik Katedry i Kliniki Onkologii i Radioterapii:
 
My nie jesteśmy mechanikami samochodowymi, nie chodzi o to, by pacjenta naprawić i wyrzucić. Chory ma być nadal pełnoprawnym członkiem społeczeństwa. (…) Stworzono absurdalny biurokratyczny system, który opisuje każde zjawisko. Zostało to mocno usztywnione i spowodowało wiele problemów. Ja sam zgłosiłem do pakietu onkologicznego 57 stron uwag.

Przedstawiciele partii Nowoczesna Ryszarda Petru powtarzają, że to m.in. przez bałagan w systemie i skomplikowane procedury pacjent jest najmniej istotnym elementem w zdrowotnym systemie. Alarmują, że trzeba go unowocześnić i przede wszystkim uporządkować. To wszystko ma doprowadzić do skrócenia kolejek do specjalistów i czasu oczekiwania na miejsce w szpitalu, zatrzymania w Polsce fachowców takich jak np. wykwalifikowane pielęgniarki.
 
Jeśli nie będzie podwyżek dla tej grupy zawodowej trzeba będzie ściągać pielęgniarki i położne z zagranicy i przeszkalać je. A to będzie dużo droższe niż podwyżki dla pielęgniarek, których ewidentnie jest coraz mniej, coraz mniej osób w tym momencie jest w stanie nami się opiekować- przekonywał w Gliwicach prezes Nowoczesnej.

Na to jak niedoceniany jest zawód pielęgniarki zwracała również uwagę dr Grażyna Rogala-Pawelczyk Prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych: W ciągu 25 lat
   
pracy, 5 lat pielęgniarka nie śpi. Dzień w dzień pokonuje do 30 kilometrów. Podczas dyżuru opiekuje się średnio 30 pacjentami, a granica sięga nawet do 60-70. W państwa rękach nadzieja na to, że będziecie mieć wysokiej jakości opiekę medyczną.
 
Zapewne jedna z bardziej kontrowersyjnych tez Nowoczesnej Ryszarda Petru z zakresu zdrowia, to ta zapowiadająca koniec fikcji jaką jest przekonanie, że w ochronie zdrowia wszystko jest za darmo. Stąd zapowiedzi wprowadzenia precyzyjnego i weryfikowalnego koszyka świadczeń zdrowotnych czy dodatkowych, dobrowolnych ubezpieczeń, z których można finansować świadczenia ponadstandardowe.
 
Najlepszymi ekspertami od systemu ochrony zdrowia są sami pacjenci dlatego, że doświadczają tego systemu na własnej skórze – mówiła z kolei Ewa Borek, prezes Fundacji „My Pacjenci”. - Nie ma wątpliwości, że ten system mocno zboczył i przestał zajmować się pacjentami. Jaki sens ma system opieki zdrowotnej, który nie koncentruje się na pacjentach? Nie ma większego sensu.
 
Nowoczesna Ochrona Zdrowia to kolejne duże spotkanie z ekspertami organizowane przez Nowoczesną po polityce społecznej, kulturze czy edukacji.
 
Ewa Borek - ekspert systemu ochrony zdrowia, konsultant wieloletnim doświadczeniem pracy w dużych międzynarodowych koncernach farmaceutycznych, w latach 2004-2010 pracowała w AstraZeneca Pharma Poland, gdzie była członkiem zarządu i odpowiadała za komunikację jako Dyrektor ds. Kontaktów Zewnętrznych. Autorka licznych publikacji w prasie branżowej, poruszających tematykę z zakresu komunikacji lekarz – pacjent oraz usprawnienia systemu ochrony zdrowia. Ekspert aktywnie wspierający organizacje pacjenckie, Prezes Fundacji MY Pacjenci. 
 
Grażyna Rogala-Pawelczyk - doktor nauk medycznych, magister pielęgniarstwa, adiunkt w Katedrze i Zakładzie Zarządzania w Pielęgniarstwie Wydziału Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego, Polskiego Towarzystwa Szpitalnictwa, Polskiego Towarzystwa Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego.
 
Ukończyła Studium Menedżerskie UMCS i CSSiA w Lublinie (1997), kurs z organizacji i zarządzania w Centrum Edukacji Medycznej NRPiP w Warszawie (1998), studia podyplomowe na wydziale filozofii i socjologii UMCS w Lublinie oraz liczne kursy w dziedzinie zarządzania w ochronie zdrowia.
 
W latach 1995-1999 była wiceprezesem Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych. Pełniła także funkcje Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Pielęgniarek i Położnych w Warszawie (1999-2007), a od 2007 r. zastępcy Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Pielęgniarek i Położnych w Warszawie. Obecnie Prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych. 
 
Jacek Jassem – polski onkolog i wykładowca akademicki, profesor nauk medycznych. Ukończył studia na Akademii Medycznej w Gdańsku. W  1987 uzyskał stopień doktora habilitowanego. W 1996 otrzymał tytuł profesora nauk medycznych. Specjalizował się w zakresie chemioterapii onkologicznej i radioterapii onkologicznej. W 1975 podjął pracę w Katedrze i Klinice Onkologii i Radioterapii AMG, przekształconej w Gdański Uniwersytet Medyczny. W 1990 objął stanowisko kierownika tej jednostki. Na GUM doszedł do stanowiska profesora zwyczajnego.

Odbywał staże naukowe w Szwecji i Holandii. Był przewodniczącym Grupy Raka Piersi Europejskiej Organizacji do Badań nad Rakiem (EORTC), w 1996 objął kierownictwo Środkowoeuropejskiej Grupy Onkologicznej (CEEOG). Był przewodniczącym Polskiego Towarzystwa Onkologicznego i wiceprzewodniczącym Polskiego Towarzystwa Radioterapii Onkologicznej.Uzyskał godność członka krajowego korespondenta Polskiej Akademii Umiejętności. Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2011). W 2015 został członkiem honorowego komitetu poparcia Bronisława Komorowskiego przed wyborami prezydenckimi.
 
(ac)

 
stat4u PortalPOLSKA.pl