Kalisz
Na upiększanie kamienic

Rada Miasta Kalisza rozdysponowała milion złotych na dotacje dla właścicieli lub użytkowników wieczystych nieruchomości położonych na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji.

Reklama
Wsparcie finansowe otrzymane z budżetu Kalisza umożliwi właścicielom lub użytkownikom wieczystym nieruchomości wykonanie koniecznych robót lub prac. Mają one na celu modernizację, renowację i adaptację obiektów zabytkowych, podniesienie technicznego standardu mieszkań i części wspólnych budynków mieszkalnych, przystosowanie lokali i budynków oraz modernizację powierzchni do prowadzenia działalności gospodarczej oraz szeroko rozumianą estetyzację przestrzeni publicznej. Są to więc działania służące realizacji przedsięwzięć rewitalizacyjnych opisanych w Gminnym Programie Rewitalizacji.

Dotacja, która została przyznana 13 podmiotom, musi zostać przez nie rozliczona do końca 2019 roku.

Reklama_________________________________________________________________________________________

 
Bezpłatnie dostarczamy zakupy
- w Kaliszu, 
Ostrowie Wlkp.
 
   

Kliknij:
        

______________________________________________________________________________________________
stat4u PortalPOLSKA.pl