Wiele miast (380)

Można już składać wnioski o 500+

Od 1 kwietnia w wyznaczonych ośrodkach lub elektronicznie można składać wnioski o świadczenie wychowawcze. Ten program długofalowej pomocy ma zachęcić Polaków do posiadania dzieci.

Reklama
 
 
***
 
Rodzice, opiekunowie prawni i opiekunowie faktyczni dzieci do 18. roku życia mogą skorzystać ze wsparcia w ramach rządowego programu „Rodzina 500+”.Na drugie i kolejne dziecko świadczenie będzie przysługiwało bez względu na dochód rodziny. Jeżeli rodzina będzie spełniać kryterium dochodowe 800 zł netto na osobę, to otrzyma wsparcie także na pierwsze oraz jedyne dziecko. Dodatkowo jeżeli w rodzinie jest wychowywane dziecko niepełnosprawne, to wsparcie na pierwszy i jedyne dziecko zostanie przyznane przy spełnieniu kryterium dochodowego 1200 zł netto na osobę w rodzinie.
 
 
Przy przyznawaniu świadczenia nie ma znaczenia stan cywilny rodziców. Wsparcie otrzymają więc zarówno osoby pozostające w związku małżeńskim, rodzice pozostający w związkach nieformalnych oraz rodziny niepełne. W sytuacji, gdy rodzicie są rozwiedzeni, to wsparcie otrzyma ten rodzic, który nad dzieckiem sprawuje faktyczną opiekę.
 
 
Wnioski o świadczenie wychowawcze składać można od 1 kwietnia 2016 r. Gdy wniosek zostanie złożony do 1 lipca, czyli w ciągu 3 miesięcy od rozpoczęcia programu, to rodzice dostaną wyrównanie wstecz. Świadczenie w kolejnych miesiącach wypłacane będzie od dnia złożenia wniosku. Dołączenie do programu będzie możliwe w każdym momencie.
 
 
Jeżeli wnioski jest składane w sprawie przyznania świadczenia na drugie i kolejne dziecko, to nie jest potrzebne dokumentowanie sytuacji dochodowej rodziny. Jeżeli zaś wniosek dotyczy świadczenia na pierwsze dziecko, to niezbędne jest udokumentowanie tej sytuacji poprzez złożenie oświadczenie o dochodach.
 
 
Wnioski w formie papierowej należy składać w urzędach właściwych do ustalania prawa do świadczenia wychowawczego.Mogą to być urzędy miasta, urzędy gmin albo ośrodki pomocy społecznej. Listę placówek można odnaleźć na stronie MPiPS http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/rodzina-500-plus/sprawdz-gdzie-zlozyc-wniosek-o-rodzina-500-plus/.
 
 
Elektroniczne składanie wniosków jest możliwe:
- na Platformie Usług Elektronicznych PUE ZUS,
- na ePUAP,
- w serwicie Emp@tia,
- przez serwisy bankowości internetowej wybranych banków.
stat4u PortalPOLSKA.pl