Starogard Gdański
Można już składać wnioski do Budżetu Obywatelskiego 2018

Rozpoczyna się czwarta edycja starogardzkiego Budżetu Obywatelskiego 2018. Dla mieszkańców to kolejna szansa na zmianę najbliższej okolicy. 

Reklama
Od 1 września starogardzianie mogą zgłaszać własne pomysły na zagospodarowanie terenu wokół swoich ulic i osiedli. Wnioski przyjmuje Biuro Obsługi Klienta (pok.01) do 18 września. Można je składać również drogą elektroniczną.
 
Budżet obywatelski to część budżetu Gminy Miejskiej Starogard Gdański przeznaczony do dyspozycji mieszkańców. Podobnie jak w latach poprzednich do wydania w 2018 r. jest  940 tys. zł na projekty infrastrukturalne. Wniosek może dotyczyć konkretnie jednego z czterech rejonów miasta (na każdy rejon przewidziano kwotę 200 tys. zł)  lub całego jego obszaru łącznie z terenami gminnych jednostek organizacyjnych, np. szkół.
 
Co się zmieniło?
W porównaniu z zeszłym rokiem z uwagi na znaczenie, trwałość i zasięg projektów ogólnomiejskich zmieniła się wielkość puli środków przeznaczonych na ich realizację. Z  dotychczasowych 40 tys. zł kwota wzrosła do 140 tys. zł.  Ponadto oprócz tradycyjnej metody osobistego składania wniosków w Biurze Obsługi Klienta, w tym roku można je składać również drogą elektroniczną. Ma to ułatwić mieszkańcom zadanie. Wystarczy postępować zgodnie z instrukcją. Obowiązkiem wnioskodawcy jest dołączenie do wniosku listy poparcia mieszkańców (min. 15 osób powyżej 16 roku życia).  Ewentualne późniejsze uzupełnianie wniosków będzie mogło się również odbywać przez internet.
 
Jak złożyć wniosek?
Wnioski mogą składać mieszkańcy Gminy Miejskiej Starogard Gdański. Wydrukowany formularz wraz z listą osób popierających projekt wnioskodawca składa w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Budżet Obywatelski”  lub skanuje i wysyła drogą elektroniczną.

Reklama________________________________________________________________________________________

Zakupy 
w Starogardzie Gdańskim

 
 
Tel. (w godz. 6-22) 793 - 793 - 785
 
 
do domów, biur, warsztatów itp.
  Bezpłatnie przywozimy
_________________________________________________________________________________________________
 
Osobiście wnioski można składać w Biurze Obsługi Klienta (pok. 01) w godzinach pracy UM Starogard Gdański.  Wnioski będą przyjmowane w dniach od 1 do 18 września.
 
Zaraz pierwszego dnia po zakończeniu zbierania wniosków, pracę rozpocznie zespół ds. opiniowania. Głosowanie nad projektami odbędzie się w terminie 13-29 października 2018 r.
 
Wszystkie zasady czwartej edycji budżetu obywatelskiego - również formularz wniosku znaleźć można na stronie https://bo.starogard.pl/budzet/strona/4 w zakładce „do pobrania”.
 
Więcej informacji udziela pełnomocnik prezydenta miasta do spraw Organizacji Pozarządowych, Dzieci i Młodzieży - Sylwia Ossowska, tel. 881200480. (jkd)

stat4u PortalPOLSKA.pl