Radom
„Miejsce Przyjazne w Radomiu”

Cały czas można zgłaszać kandydatów do udziału w ogłoszonym przez Prezydenta Radomia konkursie „Miejsce Przyjazne w Radomiu”.

Reklama
Certyfikaty zostaną przyznane w dwóch kategoriach: Miejsce Przyjazne Seniorom oraz Miejsce Przyjazne Osobom z niepełnosprawnością.

- Głównym celem konkursu jest wyróżnienie oraz promowanie miejsc, instytucji oraz organizacji przyjaznych seniorom i osobom niepełnosprawnym. Chcemy pokazywać dobre praktyki i jednocześnie zachęcać innych do wprowadzania podobnych rozwiązań.– mówi dyrektor Kancelarii Prezydenta Mateusz Tyczyński.

Do udziału w konkursie mogą być zgłaszane na przykład kawiarnie, sklepy, apteki, instytucje kultury, placówki edukacyjne, placówki użyteczności publicznej, które z uwagi na oferowane usługi, stosowane zniżki oraz dostępność architektoniczną wychodzą naprzeciw oczekiwaniom seniorów oraz osób z niepełnosprawnością, w których czują się one miło i swobodnie, są godnie traktowane i obsługiwane.

Instytucje, ubiegające się o certyfikat w kategorii „Miejsce Przyjazne Seniorom w Radomiu”, muszą spełniać minimum jedno z poniższych kryteriów:

  • posiadać odpowiednie rozwiązania techniczno-budowlane, służące niwelowaniu barier architektonicznych, w celu dostosowania do potrzeb osób starszych,
  • posiadać ofertę produktów/usług dostosowaną do potrzeb osób starszych lub skierowaną specjalnie do tej grupy społecznej,
  • tworzyć i kreować miejsca, z których korzystają (lub będą korzystały) osoby starsze,
  • oferować różnego rodzaju zniżki i promocje dla Seniorów,
  • być miejscem, do którego często uczęszczają osoby starsze, przy jednoczesnym dostępie dla wszystkich grup wiekowych,
  • dostrzegać potrzeby Seniorów.

Instytucje, ubiegające się o certyfikat w kategorii „Miejsce Przyjazne Osobom z niepełnosprawnością w Radomiu”, muszą spełniać minimum jedno z poniższych kryteriów:

  • odpowiednio dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością otoczenie obiektu, dojście do budynku,
  • odpowiednio dostosowane wejście, dostęp na wyższe kondygnacje, ciągi komunikacyjne,
  • przystosowanie węzła higieniczno-sanitarnego do potrzeb osób z niepełnosprawnością,
  • inne udogodnienia dla osób z niepełnosprawnością, np. umiejętność posługiwania się językiem migowym, posiadanie podstawowych informacji i urządzeń przełożonych na kod Braill’a.

Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest złożenie pisemnego Formularza zgłoszeniowego wraz z oświadczeniem stanowiącego Załącznik nr 1 do Regulaminu, podpisanego przez osobę/osoby upoważnione do reprezentowania instytucji wraz z krótką rekomendacją organizacji pozarządowej.

Formularze zgłoszeniowe należy przesłać w formie elektronicznej – scan wypełnionego formularza – na adres: cop@umradom.pl lub złożyć osobiście w Centrum Organizacji Pozarządowych przy ul. A. Struga 1.

Termin składania wniosków do Konkursu upływa 09.05.2018 r. (decyduje data wpływu do Centrum Organizacji Pozarządowych).

Reklama_____________________________________________________________________________________________
 

Sklep Tradycja Smaku
na osiedlu Wośniki 

Zakupy spożywcze w Radomiu
www.WDomowychCenach.pl
Tel. (w godz. 7-22) 799 - 017 - 561
   
   
radom(at)wdomowychcenach.pl
do domów, biur, warsztatów itp.
  Bezpłatnie przywozimy
_______________________________________________________
stat4u PortalPOLSKA.pl