Lublin
Miasto Lublin wyróżnione przez Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Bug

Konferencja Jubileuszowa z okazji 15-lecia Stowarzyszenia Samorządów Euroregionu Bug, którego Lublin jest członkiem, odbyła się 29 stycznia w Okunince. Miasto Lublin zostało wyróżnione z okazji 15-lecia działalności SSERB za zasługi dla Euroregionu Bug.

Reklama

Podczas uroczystości doceniono Miasto Lublin za zasługi dla Stowarzyszenia. Dyplom odebrał Krzysztof Łątka, Dyrektor Wydzialu Projektow Nieinwestycyjnych. W konferencji uczestniczyli Sławomir Sosnowski, Marszałek Województwa Lubelskiego oraz Krzysztof Grabczuk, Wicemarszałek Województwa Lubelskiego. Podczas wydarzenia odbył się wykład na temat europejskiej współpracy przygranicznej oraz prezentacja samorządów członkowskich Stowarzyszenia Samorządów Euroregionu Bug pt. „Piętnaście lat z Euroregionem Bug: doświadczenia, wnioski, perspektywy.”

Reklama________________________________________________________________________________
 

Optima              
Zamów kuriera

Paczki, przesyłki
 

Kurier-Lublin.pl

Bezpłatna dostawa
sklepu spożywczego


tel. 534-787-231

WDomowychCenach.pl

 

 

_______________________________________________________________________________________
 

Zapoczątkowanie działań regionalnych, które doprowadziły do utworzenia Euroregionu Bug, datuje się na 30 kwietnia 1992 r., kiedy to z inicjatywy wojewodów bialskopodlaskiego, chełmskiego i lubelskiego, Prezydenta m. Lublina oraz Ministra Przekształceń Własnościowych i Ministra-Kierownika Centralnego Urzędu Planowania podpisano Porozumienie Regionalne i powołano Konsorcjum Regionalne, zabezpieczające wspólne działania od strony finansowej.

 

18 listopada 1999 roku podjęto inicjatywę o utworzeniu Stowarzyszenia Samorządów Euroregionu Bug. Założycielami Stowarzyszenia byli: Województwo Lubelskie, które reprezentował Arkadiusz Bratkowski, Marszałek Województwa Lubelskiego, Starostwo Powiatowe w Chełmie, które reprezentował Adam Rychliczek, Starosta Chełmski oraz Gmina Włodawa reprezentowana przez Kazimierza Nielepiuka, Wójta Gminy Włodawa. 3 kwietnia 2000 roku Sąd Okręgowy w Lublinie wydał postanowienie o rejestracji SSERB.We wrześniu 2001 roku Stowarzyszenie Samorządów ERB zostało wpisane do Rejestru Krajowego Stowarzyszeń. Aktualnie do SSERB należy 86 samorządów.

stat4u PortalPOLSKA.pl