Lublin
Medale Prezydenta dla zasłużonych Lublinianek

Prezydent Krzysztof Żuk, z okazji Dnia Kobiet, wręczył medale Paniom, które w szczególny sposób przyczyniły się do rozwoju i promocji naszego Miasta. Wyróżnione Lublinianki na co dzień angażują się w pracę na rzecz Mieszkańców Lublina. Wśród medalistek są reprezentantki życia społecznego, gospodarczego i kulturalnego.

Reklama

Jak co roku, z okazji Dnia Kobiet, w ten symboliczny sposób, chcę uhonorować Panie, które poprzez swoją działalność zawodową i prywatną pracują na rzecz miasta i społeczności lokalnej. Wyróżnione Lublinianki odnoszą sukcesy w dziedzinie kultury, pomocy społecznej, edukacji czy przedsiębiorczości. Cieszę się, że w Lublinie mamy tak wiele znakomitych kobiet, których aktywna postawa, osobiste zaangażowanie i profesjonalizm mogą być wzorem dla innych - powiedział Krzysztof Żuk, Prezydent Miasta Lublin.

 

Medale Prezydenta Miasta Lublin w tym roku otrzymało 12 Pań: Jadwiga Szubartowicz, Alicja Barton, Kinga Hendzel, Prof. dr hab. Iwona Hofman, Anna Kistelska, Dr n. med. Maria Jolanta Korniszuk, Beata Kozidrak, Alicja Krawczyk, Grażyna Łojko, Ewa Szeliga, Danuta Warząchowska, Paulina Zarębska-Denysiuk.
 

Reklama________________________________________________________________________________
 

Optima              
Zamów kuriera

Paczki, przesyłki
 

Kurier-Lublin.pl

Bezpłatna dostawa
sklepu spożywczego


tel. 534-787-231

WDomowychCenach.pl

 

 

_______________________________________________________________________________________
 

Wszystkim Paniom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

 

Lublinianki uhonorowane Medalem Prezydenta Miasta Lublin:

 

Jadwiga Szubartowicz - najstarsza Polka, mieszkanka Lublina. Pani Jadwiga urodziła się w 1905 r. Jest osobą godną naśladowania, ma wielką pogodę ducha i otwartość na drugiego człowieka. Bogata doświadczeniem długoletniego życia chętnie się nim dzieli, emanuje patriotyzmem i miłością do drugiego człowieka.

 

Alicja Barton jest wolontariuszką w domach pomocy społecznej, szpitalach, domach dziecka, przedszkolach oraz hospicjum, które odwiedza, niosąc potrzebującym uśmiech i radość. Autorka wierszy i książek dla dzieci. Współorganizatorka spotkań literackich dla najmłodszych.

 

Kinga Hendzel jest redaktorem Radia Lublin, członkiem Rady Artystyczno-Programowej Teatru Starego w Lublinie. Pomysłodawczyni i realizatorka pierwszych w kraju projektów z zakresu edukacji obywatelskiej, skierowanych do młodzieży. Jedna z inicjatorek "Radiowej lekcji muzyki".

 

Prof. dr hab. Iwona Hofman jest Prodziekanem ds. Studenckich Wydziału Politologii UMCS. Prowadzi badania w zakresie publicystyki i myśli politycznej polskiej emigracji po 1945 roku. W kręgu zainteresowań Pani profesor znajdują się także problemy współczesnego dziennikarstwa, związki mediów i polityki oraz marketing polityczny. Osiągnięcia naukowe Pani Profesor doceniane są w kraju i za granicą.

 

Anna Kistelska pracuje jako Instruktor Wojewódzkiego Ośrodka Kultury w Lublinie. Z wykształcenia teatrolog, animatorka kultury. Posiada bardzo rozległy dorobek animatorski z dziedziny edukacji i sztuki zarówno w środowisku młodzieży jak i seniorów. Współorganizatorka i jurorka wielu konkursów recytatorskich i teatralnych.

 

Dr n. med. Maria Jolanta Korniszuk pełni funkcję Państwowego Inspektora Sanitarnego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych na obszarze województwa lubelskiego. Posiada specjalizację II stopnia w zakresie epidemiologii. Jest nauczycielem akademickim i wojewódzkim konsultantem w dziedzinie epidemiologii. Autorka i współautorka licznych publikacji naukowych.

 

Beata Kozidrak jest wokalistką zespołu BAJM, autorką tekstów wszystkich piosenek zespołu, kompozytorką. Swoją karierę otworzyła piosenką „Piechotą do lata”, nagrodzoną w koncercie debiutów Festiwalu w Opolu w 1978 roku. Obok licznych nagród zespołowych Beata Kozidrak została wyróżniona statuetką Złotej Karolinki za całokształt działalności estradowej oraz twórczy wkład w rozwój polskiej kultury. W 2010 roku otrzymała honorowy tytuł Ambasadora Województwa Lubelskiego. Pod koniec tego roku ukaże się trzeci solowy album artystki.

 

Alicja Krawczyk jest wolontariuszką w Hospicjum Dobrego Samarytanina, od 10 lat oddana służbie chorym, rozmawia z nimi, słucha wspomnień, wspiera ich rodziny. Kwestuje na ulicach miasta, zbierając środki finansowe potrzebne na działalność Hospicjum.
 

Grażyna Łojko jest menadżerem. Od wielu lat pełni ważne funkcje kierownicze w dużych lubelskich przedsiębiorstwach. Doskonale potrafi godzić życie prywatne z karierą zawodową, stanowczość z kobiecym wdziękiem, a pogodę ducha z żelazną konsekwencją. Jest pierwszą kobietą w historii Złotej Setki Dziennika Wschodniego uznaną za najlepszego menedżera na Lubelszczyźnie.

 

Ewa Szeliga jest Prezesem Fundacji Wzajemnego Wsparcia KLUCZ, pomysłodawczynią i realizatorką licznych projektów aktywizujących, skierowanych do lubelskich seniorów, inicjatorką utworzenia kawiarni "Zakątek Seniora" - miejsca twórczych spotkań seniorów. Realizowane przez Panią Ewę projekty mają dużą wartość edukacyjną i kulturalną oraz rozwijają wolontariat osób starszych na rzecz potrzebujących.

 

Danuta Warząchowska jest muzykiem o dużym dorobku artystycznym z wieloletnim doświadczeniem pedagogicznym. Pełni funkcję dyrektora i nauczyciela gry na fortepianie w Szkole Muzycznej I i II Stopnia oraz w Szkole Muzycznej dla dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej im. Paula Harrisa prowadzonej przez Towarzystwo Muzyczne im. Henryka Wieniawskiego w Lublinie. Jest  jurorem wielu konkursów muzycznych.

 

Paulina Zarębska-Denysiuk jest pedagogiem, pracuje w Zespole Szkół Plastycznych w Lublinie jako nauczycielka historii sztuki. Kurator i krytyk sztuki, autorka projektów edukacyjnych w lubelskich galeriach. Zaangażowana w działalność Rady Kultury Przestrzeni, od lat popularyzuje sztukę poprzez swoje recenzje i teksty w licznych katalogach, wydawnictwach czy prasie. Społecznik, animator działań aktywizujących przez kulturę dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

stat4u PortalPOLSKA.pl