Toruń
Listopad w toruńskiej straży miejskiej - podsumowanie działań

Działania Straży Miejskiej w Toruniu w listopadzie skoncentrowane były na zapewnieniu czystości na terenie miasta oraz przeciwdziałaniu wykroczeniom, najbardziej dokuczliwym z punktu widzenia mieszkańców.

Reklama
Do ochrony spokoju i porządku publicznego na terenie miasta straż miejska wystawiła do służby 640 samodzielnych patroli strażników (1280 funkcjonariuszy) oraz 105 patroli wspólnych z policją. W trakcie pełnienia służb prewencyjno-interwencyjnych, przeprowadzania systematycznych kontroli miejsc zagrożonych i realizacji powierzonych zadań, strażnicy miejscy dokonali legitymowania 2292 sprawców naruszeń prawa oraz przeprowadzili 2040 interwencji. Na uwagę zasługuje fakt, że 61,6 % ze wszystkich przeprowadzonych interwencji zostało podjętych z inicjatywy samych strażników miejskich, natomiast pozostałe 38,4 % wynikło ze zgłoszeń telefonicznych od mieszkańców.

Analiza podjętych działań wskazuje, że:
- 783 interwencje miały charakter porządkowy, głównie związany z zaśmiecaniem miejsc publicznych, nieprzestrzeganiem obowiązków właścicieli psów, z egzekwowaniem od właścicieli nieruchomości obowiązku utrzymania posesji w czystości, paleniem wyrobów nikotynowych w miejscach zabronionych oraz ze spożywaniem alkoholu w miejscu zakazanym;
- 883 interwencje dotyczyły wykroczeń w ruchu drogowym. Wynikały one głównie z 1136 zgłoszeń przyjętych od mieszkańców z prośbą o interwencję (63,1 % sprawców wykroczeń zostało pouczonych);
- 141 interwencji dotyczyło wykroczeń przeciwko obyczajności publicznej, tzn. nieobyczajnych wybryków oraz używania w miejscach publicznych wulgaryzmów;
- 128 interwencji związanych było z bezpieczeństwem osób i mienia, np. z zakłócaniem ładu i porządku publicznego, czy natarczywym żebractwem.

W wyniku podjętych interwencji toruńscy strażnicy miejscy zatrzymali łącznie 105 sprawców wykroczeń i przestępstw.

Dodatkowo 207 strażników miejskich zapewniało bezpieczeństwo mieszkańcom oraz turystom odwiedzającym gród Kopernika podczas zabezpieczeń 34 imprez o charakterze masowym. (jkd)
stat4u PortalPOLSKA.pl