Wiele miast (380)

Krajowa akcja pod nazwą: Bezpośrednio Od Polskiego Rolnika


Uroczysta inauguracja krajowej akcji  Bezpośrednio Od Polskiego Rolnika www.BezposrednioOdRolnika.pl nastąpiła dzisiaj podczas konferencji prasowej w Warszawie w Centrum Prasowym Foksal, zorganizowanej przez Międzynarodową Koalicję dla Ochrony Polskiej Wsi - ICPPC.

Reklama
Sprzeciwiając się aktualnie obowiązującemu prawu oraz prawu, które ma obowiązywać od 1 stycznia przyszłego roku, które ma uznawać najlepszą polską żywność pochodzącą z tradycyjnych, rodzinnych gospodarstw za nielegalną, Międzynarodowa Koalicja dla Ochrony Polskiej Wsi - ICPPC wspólnie z rolnikami rozpoczęła krajową kampanię pn. Bezpośrednio Od Polskiego Rolnika.

Od sierpnia do października w różnych części Polski rolnicy będą podejmować przedstawicieli opinii publicznej, ważne osobistości oraz media. Będą oni świadkami sprzedaży bezpośredniej w praktyce! ICPPC będzie promować logo Bezpośrednio Od Polskiego Rolnika www.BezposrednioOdRolnika.pl, które pomoże konsumentom zidentyfikować żywność pochodzącą z lokalnych gospodarstw. 
 
- Ilekroć klient zobaczy znak Bezpośrednio Od Polskiego Rolnika, będzie miał pewność, że zapłata za zakupioną przez niego żywność trafi bezpośrednio do rolnika i pomoże zagwarantować przyszłość dla świeżej, dobrej jakości żywności oraz dla tych, którzy ją produkują -  mówi Jadwiga Łopata, laureatka Nagrody Goldmana, ekologicznego Nobla, która prowadzi małe gospodarstwo edukacyjne pod Krakowem.

 
 
Kupowanie bezpośrednio od lokalnych rolników, z pominięciem pośredników, oznacza dobrą cenę, wysoką jakość produktów oraz wiedzę, skąd pochodzi nasza żywność. To oznacza, że społeczność, w której żyjemy, tworzy na nowo bezpośrednią więź ze źródłem żywności. Nazywa się to "bezpieczeństwem żywnościowym" i oznacza, że konsumenci i producenci zaangażowani są w obustronnie korzystny handel lokalny.
 
Sir Julian Rose, angielski rolnik, prezes ICPPC komentuje: - Symbol Bezpośrednio Od Polskiego Rolnika jest wezwaniem do obrony polskich rolników  i wspaniałej żywności, jaką wytwarzają w swoich gospodarstwach. Nie mogę uwierzyć, że Polska tak przytłacza swoich najlepszych, tradycyjnych rolników, narzucając im przestarzałe, drakońskie przepisy dotyczące wytwarzania żywności. W Polsce jest obecnie  najbardziej represyjne prawo żywnościowe ze wszystkich krajów Unii Europejskiej.

W kwietniu 2015 r Sejm i Senat przeforsowały, a w maju Prezydent podpisał projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym. Hucznie ogłoszono, że te nowe przepisy umożliwią rolnikom sprzedaż bezpośrednią produktów żywnościowych wytworzonych z własnych surowców bez konieczności rejestracji działalności gospodarczej.

Tymczasem zgodnie z nowymi przepisami, które mają wejść w życie 1 stycznia 2016 roku rolnik będzie mógł sprzedawać swoje produkty tylko we własnym gospodarstwie lub na targowiskach, w dodatku tylko na targowiskach niezadaszonych. Nie ma też kwoty wolnej od podatku, jak obiecywano. A rolnik realizujący sprzedaż bezpośrednią zobowiązany będzie do prowadzenia księgi wykazującej przychody.
   
 
Od tych przychodów będzie obowiązywał podatek ryczałtowy w wysokości 2 proc. do kwoty aż 150 tys. euro, czyli 600 tys. zł rocznie. Polscy rolnicy pytają, komu ma służyć tak wysoka kwota? Bo małym rolnikom nie.

Ponadto dalej brak jest odrębnych przepisów sanitarno-higienicznych uzależnionych od skali produkcji (jak ma to miejsce w innych krajach UE), na które czekają rolnicy, aby za sprzedaż swoich produktów - np. serów, soków, powideł - nie musieli płacić kar - dodaje Jolanta Dal, rolniczka i radna z Podkarpacia. - Supermarkety i spożywcze korporacje z wielkim sukcesem lobbują kolejne rządy RP. Zapewnia im to kontrolę nad rynkiem żywnościowym i tym samym Polska niebezpiecznie traci niezależność żywnościową. Rząd RP otwarcie wspiera międzynarodowe korporacje zamiast swoich własnych rolników i konsumentów - uzupełnia Lena Huppert z Koalicji Polska Wolna od GMO. 
 
Podczas konferencji prasowej inaugurującej krajową akcję Bezpośrednio Od Rolnika prelegenci poruszyli następujące tematy:
 
1. Komu zależy aby najlepszej jakości żywność była nielegalna? - Lena Huppert i Paweł Połanecki, Koalicja Polska Wolna od GMO www.polskawolnaodgmo.pl
 
2. Jak  sprzedają  swoją  żywność rolnicy w innych krajach UE?  - Sir Julian Rose, angielski rolnik, prezes ICPPC www.icppc.pl
 
3. Zachowanie małych i średnich gospodarstw rodzinnych z perspektywy założeń ideologicznych CIWF - Krzysztof Mularczyk, Compassion in World Farming Polska, www.ciwf.pl
 
4. Uwagi i propozycje do nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz innych ustaw (dotyczy sprzedaży bezpośredniej) oraz prezentacja stołu z "nielegalną żywnością" - Jolanta Dal, rolniczka i radna z Podkarpacia, www.ohanadal.pl oraz Bogdan Chara, rolnik z woj. świętokrzyskiego,  www.ekorab.pl
 
5. Dla kogo i dlaczego logo Bezpośrednio Od Rolnika? - Jadwiga Łopata, laureatka Nagrody Goldmana (ekologiczny Nobel), wiceprezes ICPPC, koordynatorka projektu www.slonecznapolska.net  prowadzi małe gospodarstwo edukacyjne pod Krakowem www.eko-cel.pl
  
6. Smaczna i Zdrowa Jest Żywność Domowa - dzieci Jolanty i Waldemara Dalów.
 

Istota problemu polega na tym, że od momentu przystąpienia Polski do UE sprzedaż bezpośrednia jest praktycznie nielegalna. W Polsce stosuje się przepisy w zakresie higieny środków spożywczych, które Parlament Europejski i Rada określiły dla przedsiębiorstw sektora spożywczego. Dzieje się tak, mimo że Parlament Europejski i Rada wyraźnie stwierdziły, iż przepisy określone dla przedsiębiorstw nie mają zastosowania do bezpośrednich dostaw, dokonywanych przez producenta, małych ilości surowców do konsumenta końcowego lub lokalnego zakładu detalicznego, bezpośrednio zaopatrującego konsumenta końcowego. Parlament Europejski i Rada stwierdzają również jednoznacznie, że regulacje w tym zakresie państwa członkowskie winny ustalić na mocy prawa krajowego. Jednak w Polsce dotychczas takich przepisów nie uchwalono.
 
Ustawa (o podatkach) przewiduje, że sprzedaż będzie następowała wyłącznie: w miejscach, w których produkty te zostały wytworzone, na targowiskach, przez które rozumie się wszelkie miejsca przeznaczone do prowadzenia handlu, z wyjątkiem sprzedaży dokonywanej w budynkach lub ich częściach.
 
Przetworzone produkty nie mogą być również sprzedawane w placówkach handlowych. Powyższe ograniczenia wprowadzono mimo, iż przepisy UE zezwalają zarówno na sprzedaż przetworzonych produktów bezpośrednio konsumentowi końcowemu, jak i do lokalnego zakładu detalicznego.
 
W 2014 roku wpływy z podatku rolnego w skali kraju, wyniosły ponad 1,6 mld zł,  kilkakrotnie więcej niż wpływy z tytułu podatku dochodowego od wielkich sieci handlowych.
 
W tym samym czasie, kilka największych zagranicznych sieci handlowych, których łączne przychody w naszym kraju w 2011 r. wyniosły około 50 miliardów złotych (według niektórych szacunków obecnie sięgają już 80 mld zł) rocznie, płacą podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) tylko w wysokości kilkuset milionów rocznie - pisze Jan Białkowski na stronie www.protestrolnikow.pl
 

KONTAKTY:  
Jolanta Dal, tel.: 503 559 506, agroturystyka[@]ohanadal.pl 
Paweł Połanecki, tel.: 601 258 789, mocart[@]mocart.home.pl
Lena Huppert, lenahuppert[@]wp.pl, tel.: 502085840 
Bogdan Chara, tel. 603 560 975 lub 601 340 206, erazmuz[@]o2.pl  
Krzysztof Mularczyk, Krzysztof.Mularczyk[@]ciwf.org.uk, tel.: 22 428 23 56
Julian Rose, julian[@]icppc.pl, tel.: 33 8797114
Jadwiga Łopata, jadwiga[@]icppc.pl, tel.: 33 8797114
 

ORGANIZATOR: Międzynarodowa Koalicja dla Ochrony Polskiej Wsi - ICPPC 
34-146 Stryszów 156, Poland tel./fax +48 33 8797114 biuro[@]icppc.pl 
www.icppc.pl www.gmo.icppc.pl www.eko-cel.pl 

 
stat4u PortalPOLSKA.pl