Bochnia
Konsultacje ws. Programu ochrony środowiska

Zarząd Województwa Małopolskiego przygotował aktualizację Programu ochrony środowiska przed hałasem dla województwa małopolskiego, który obejmie tereny wzdłuż dróg o natężeniu ruchu powyżej 3 mln pojazdów rocznie i wzdłuż linii kolejowych o natężeniu ruchu powyżej 30 tys. pociągów rocznie, na których poziom hałasu przekracza poziom dopuszczalny.

Reklama

Aktualizacja ww. Programu obejmuje drogi zarządzane przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad oraz linie kolejowe zarządzane przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

W związku z powyższym Zarząd Województwa Małopolskiego informuje o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu ww. Programu. Uwagi i wnioski do projektu Programu można składać w terminie do 25 stycznia 2019 r. na adres e-mail: powietrze@umwm.pl lub pisemnie na adres: Departament Środowiska, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków.

Projekt Programu dostępny jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w dziale Konsultacje Projektów oraz pod adresem www.powietrze.malopolska.pl/halas, a ponadto jest wyłożony do wglądu w Departamencie Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, p. 253, ul. Racławicka 56 w Krakowie, w godz. 8:00 – 16:00 od poniedziałku do piątku. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Zarząd Województwa Małopolskiego.

stat4u PortalPOLSKA.pl