Wiele miast (351)

Konstrukcja grobowców rodzinnych

Grobowce rodzinne wpisują się w starą tradycję pochówku, która przetrwała do dziś. Chowanie członków rodziny w jednym miejscu ma wymiar zarówno symboliczny, jak i praktyczny.

Często też posiadanie rodowego grobowca było oznaką wysokiego statusu społecznego i głębokich więzi rodzinnych. Dziś taki pochówek wciąż jest możliwy, jednak reguluje go prawo.

Jak są skonstruowane grobowce rodzinne?

Reklama
Regulacje prawne dotyczące zagospodarowania cmentarza
 
Współcześnie cmentarzami gospodaruje jednostka samorządu terytorialnego, na której obszarze znajduje się cmentarz (czyli np. władze miasta lub gminy). Ponieważ cmentarze mają służyć wszystkim mieszkańcom, zagospodarowanie obszaru musi być przemyślane i rozplanowane, często na wiele lat do przodu, z uwzględnieniem lokalnej demografii.
 
– O tym, jak ma być zabudowany cmentarz, mówią ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych, a także Rozporządzenie Ministrów Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska oraz Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 20 października 1972 r. w sprawie urządzania cmentarzy, prowadzenia ksiąg cmentarnych oraz chowania zmarłych – objaśnia specjalista z Zakładu Kamieniarskiego Stanisław Guzik.

    Dla cmentarza wykonuje się plan zagospodarowania terenu. Uwzględnia on miejsca na poszczególne groby, ciągi komunikacyjne oraz zadrzewienie.

Zgodnie z prawem na cmentarzu wyznacza się pola grzebalne. Każde z nich powinno mieć własne oznaczenie. W ich obrębie lohuje się groby, które są numerowane. Dzięki temu da się z dużym wyprzedzeniem czasowym określić liczbę możliwych do przeprowadzenia pochówków.
 
Zasady dotyczące grobowców rodzinnych

Prawo dotyczące cmentarzy różnicuje groby pod względem rozmiarów, dostosowując je do wieku chowanych osób. Miejsca przeznaczone na pochówek różnią się rozmiarami w zależności od tego, czy ma w nich spocząć dziecko czy osoba dorosła, a także od tego, czy grób jest przeznaczony dla jednej czy też dla wielu osób.

Więcej: www.KamieniarzGuzik.pl
 
Groby rodzinne dzielą się na te przeznaczone do umieszczania trumien i te dla urn. Pojedyncze groby w grobowcach rodzinnych, w których składa się trumny, powinny mieć wymiary: 2,3 m długości, 1,3 m szerokości oraz 1,7 m głębokości. Od każdego boku należy zachować pół metra odstępu. Wykonanie grobu głębszego niż 1,7 metra jest możliwe pod warunkiem, że od dna grobu do najwyższego poziomu wód gruntowych odległość będzie wynosiła minimum 50 cm.
 
Grobowce rodzinne są specyficzne zarówno pod ziemią, jak i w widocznej części. Nagrobki rodzinne są znacznie większe niż pojedyncze. Często składają się z dwóch płyt oraz bardzo wysokich tablic, zdolnych pomieścić dużo treści.

Natomiast w Czechach coraz popularniejsze stają się groby na urny czyli kolumbaria (po czesku kolumbária), jak możemy dowiedzieć się ze strony producenta tego typu nagrobków - columbarium.cz
 
stat4u PortalPOLSKA.pl