Świebodzin
Konferencja „Nowe otwarcie 2021 – 2027”

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego zaprasza na konferencję pn.: „Nowe otwarcie 2021 – 2027”, która odbędzie się 6 września 2018 r., w godzinach 11:00 - 13:30, w Auli Uniwersytetu Zielonogórskiego, przy ul. Podgórnej 50, ze specjalnym udziałem Christophera Todda, Dyrektora Wydziału ds. Polski w Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej Komisji Europejskiej.

Reklama

Konferencja skierowana jest do beneficjentów oraz potencjalnych beneficjentów RPO-L2020, w tym przede wszystkim do lubuskich przedsiębiorców, przedstawicieli JST, instytucji otoczenia biznesu oraz organizacji pozarządowych. 

Podczas spotkania omówione zostaną m.in. zmiany Programu RPO - Lubuskie 2020 i związane z nimi nabory, założenia polityki spójności po 2020 r., a także tematyka nowego unijnego budżetu.

Zgłoszenia można przesłać tu - http://rpo.lubuskie.pl/-/konferencja-nowe-otwarcie-2021-202-1

stat4u PortalPOLSKA.pl