Wiele miast (380)

Klepsydry na grobach chemików

Na grobach zmarłych chemików wojskowych umieszczane będą porcelanowe klepsydry z logiem Stowarzyszenia Chemików Wojskowych RP.  W ten sposób SChW RP chce zachować pamięć o zmarłych koleżankach i kolegach.  25 kwietnia 2016 roku, jako pierwszy, oznakowany został grób prof. dr hab. Danuty Prelicz, spoczywającej na Cmentarzu Osobowickim we Wrocławiu.

Reklama
W skromnej, ale wzuszające ceromonii uczestniczyli: Stefania Prelicz (żona Tadeusza Prelicza, kuzyna zmarłej profesor Danuty Prelicz) oraz przedstawiciele wrocławskiego koła Stowarzyszenia Chemików Wojskowych RP: Kazimierz Szyszka, Jan Drajczyk z żoną Anną i Ryszard Grabizna z żoną Alicją,
 
W najbliższych dniach, porcelanową klepsydrą ze znakiem Stowarzyszenia Chemików Wojskowych RP oznakowane zostanie miejsce pochówku zmarłego w ubiegłym roku Leszka Fortuny, którego urna z prochami spoczywa w kolumbarium na Cmentarzu Osobowickim. 
 
Zbigniew Guz, prezes wrocławskiego koła Stowarzyszenia Chemików Wojskowych RP: -Inspiracja do umieszczania porcelanowych klepsydr na grobach zmarłych członków naszego stowarzyszenia zrodziła się w listopadzie 2015 roku, podczas zebrania sprawozdawczo – wyborczego wrocławskiego koła. Wówczas to Feliks Sawicki zgłosił wniosek, aby w dniu Wszystkich Świętych lub w rocznicę śmierci naszych członków na ich grobach w składać wiązanki kwiatów oraz zapalać znicze. W rozmowach z kolegami koła doszliśmy do wniosku, że przedsięwzięcie to byłoby bardzo pracochłonne, a nawet wręcz niemożliwe do zrealizowania, między innymi dlatego, że w okresie Święta Zmarłych większość kolegów jest zajęta odwiedzaniem grobów swoich najbliższych. Podjęliśmy więc uchwałę, że lepszym i trwalszym rozwiązaniem będzie oznakowanie grobów zmarłych kolegów porcelanowymi klepsydrami ze znakiem Stowarzyszenia Chemików Wojskowych RP. Do tegorocznego Święta Zmarłych, za zgodą rodzin zmarłych, klepsydry planujemy zamieścić na grobach wszystkich naszych kolegów. 

 
 
Prof. dr hab. Danuta Prelicz ( zmarła 26 kwietnia 2009 roku, w wieku 87 lat)  była emerytowanym kierownikiem Katedry Chemii Ogólnej wrocławskiej Akademii Medycznej. W swojej działalności naukowej, pełnionej poza uczelnią, współpracowała przez wiele lat z Zakładem Chemii w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Inżynieryjnych, a po połączeniu tej uczelni z Wyższą Szkołą Oficerską Wojsk Chemicznych z Krakowa – w Wyższej Szkole Oficerskiej Inżynierii Wojskowej we Wrocławiu. Za swoją wieloletnią pracę była odznaczona m. in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski i Złotym Krzyżem Zasługi. Była również aktywnym członkiem Stowarzyszenia Chemików Wojskowych RP.

 
 
Więcej o profesor Danucie Prelicz można przeczytać w numerach 4 („Profesor Danuta Prelicz”) i 6 („Wspomnienia pośmiertne o prof. dr hab. Danucie Prelicz”) Biuletynu Chemik, które znajdują się na portalu wrocławskiego koła Stowarzyszenia Chemików Wojskowych RP .

Ryszard  Mulek
Fot. Jan Drajczyk
stat4u PortalPOLSKA.pl