Wiele miast (374)

Kamiennogórska strefa pierwsza w Polsce

Choć 1 stycznia 2015 roku weszła w życie znowelizowana ustawa o specjalnych strefach ekonomicznych, która obliguje spółki zarządzające strefami do prowadzenia współpracy ze szkołami i uczelniami, to Kamiennogórska Specjalna Strefa Ekonomiczna Małej Przedsiębiorczości z sukcesem już od pięciu lat uczestniczy w realizacji działań na rzecz kształcenia zawodowego, czego przykładem mogą być zainicjowane kierunki kształcenia pod potrzeby lokalnych pracodawców – od ślusarza po logistyka. Jako pierwsza w Polsce jeszcze w ubiegłym roku powołała Strefowy Klaster Edukacyjny. Prezes zarządu kamiennogórskiej strefy Iwona Krawczyk wzięła udział w uroczystości podpisania porozumienia o współpracy na rzecz rozwoju kształcenia zawodowego.

Reklama
Dokument podpisali w Warszawie: wicepremier, minister gospodarki Janusz Piechociński, minister edukacji narodowej Joanna Kluzik-Rostkowska, wiceminister pracy i polityki społecznej Jacek Męcina oraz wiceminister skarbu państwa Rafał Baniak. Wcześniej sygnowali go prezesi stref ekonomicznych i kuratorzy oświaty. 
 
- Nowa inicjatywa Ministerstwa Gospodarki zyskuje coraz większe zainteresowanie, zarówno wśród pracodawców, jednostek edukacyjnych, jak również uczniów i ich rodziców. Coraz częściej o wyborze szkoły zawodowej decyduje nie przypadek, lecz świadomy wybór ucznia, związany z możliwością rozwoju jego kariery i zatrudnienia u konkretnego pracodawcy - mówi prezes zarządu kamiennogórskiej strefy, Iwona Krawczyk.
 
Porozumienie wspiera rozwój doradztwa edukacyjno-zawodowego oraz inspirowanie pracodawców do włączania się w rozwój kształcenia w zasadniczych szkołach zawodowych i technikach. Zakłada szeroko rozumiane promowanie kształcenia zawodowego.
 
- Ministerstwo Gospodarki wraz ze specjalnymi strefami ekonomicznymi wspiera i realizuje zadania rozwijające współpracę nauki i biznesu. Chcemy, aby uczniowie zdobywali praktyczne umiejętności na rzeczywistych stanowiskach pracy w firmach, co przyniesie korzyści dla obu stron – mówi wicepremier, minister gospodarki Janusz Piechociński.
 
W ramach już funkcjonującego kamiennogórskiego Strefowego Klastra Edukacyjnego od nowego roku szkolnego, po ślusarzach, operatorach urządzeń skrawających i logistykach, będą realizowane kolejne kierunki wskazane przez zespoły do spraw: edukacji teoretycznej i praktycznej, odpowiadające zapotrzebowaniu rynku pracy, m.in.: technik włókiennik, technik papiernictwa, operator maszyn włókienniczych, cyfrowych oraz technik systemów i urządzeń energetyki odnawialnej.
 
Działania SSEMP S.A. w Kamiennej Górze na rzecz rozwoju kształcenia zawodowego to dziś m.in.: kształcenie dualne, klasy pod patronatem, praktyki i staże zawodowe, 5 – letnie stypendia na studiach kierunkowych, konkursy zawodoznawcze, program pilotażowy „Absolwent w strefie szans”, Strefowy Klaster Edukacyjny.
 
- Poprzez nasze działania chcemy wpłynąć na podejmowanie przez uczniów świadomych decyzji, które będą uwzględniać ich predyspozycje, jak i możliwości dalszego rozwoju, a poprzez współpracę z pracodawcami stworzymy szansę na znalezienie zatrudnienia w konkretnym zawodzie, w wybranym zakładzie pracy. Inicjowanie nowych kierunków kształcenia, które będą odpowiedzią na lokalne zapotrzebowanie, pozwoli wykształcić kadrę na potrzeby stale zmieniających się i innowacyjnych gałęzi gospodarki - mówi prezes zarządu kamiennogórskiej strefy, Iwona Krawczyk.
 
Kamiennogórska strefa już w siedmiu powiatach współuczestniczy w tworzeniu oferty edukacyjnej na dany rok szkolny, od kamiennogórskiego po zgorzelecki. Podejmowane działania sprzyjają wzrostowi konkurencyjności i innowacyjności polskiej gospodarki.
 
Oprac. MG, „Mo-Ja” Multimedia
stat4u PortalPOLSKA.pl