Wiele miast (36)

Już w czasie studiów nawiązują kontakty z pracodawcami

 
Od 15 lat Tarnowska Szkoła Wyższa kształci studentów na studiach licencjackich i magisterskich 
- już od 2004 roku.

Dotąd wykształciła około 2 tysięcy absolwentów studiów licencjackich i magisterskich oraz ponad
1 200 słuchaczy studiów podyplomowych.

Reklama
Obecnie w Tarnowskiej Szkole Wyższej studiuje 400 studentów na studiach licencjackich i magisterskich oraz 380 słuchaczy na studiach podyplomowych. - Na kolejny rok akademicki 

Dr Bożena Szołtysek, kanclerz Tarnowskiej Szkoły Wyższej
    2019/2020 nasza uczelnia będzie prowadziła rekrutację na studia I stopnia
na kierunki: pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia i kosmetologia
oraz II stopnia na kierunki: pedagogika, pedagogika specjalna i psychologia 

– zapowiada przyszłą wiosenno-letnią i jesienną rekrutację dr Bożena Szołtysek, kanclerz Tarnowskiej Szkoły Wyższej. 

Liczni pracodawcy, także spoza regionu zgłaszają zainteresowanie zatrudnianiem absolwentów. Są to często dyrektorzy placówek szkolno-oświatowych i psychologiczno–pedagogicznych, ośrodków profilaktycznych, resocjalizacyjnych, opiekuńczo–rehabilitacyjnych, a także właściciele salonów kosmetycznych. 
 
– Absolwenci wszystkich naszych kierunków studiów cieszą się dużym zainteresowaniem pracodawców – podkreśla Katarzyna Baran, specjalista ds. administracji Tarnowskiej Szkoły Wyższej i dodaje: - Absolwenci kosmetologii często otwierają własne salony kosmetyczne.
 
Studenci uczelni już w czasie studiów nawiązują kontakty z pracodawcami, bo odbywają praktyki w przedszkolach, szkołach, poradniach psychologiczno – pedagogicznych, zakładach poprawczych, zakładach karnych, komendach policji, miejskich ośrodkach pomocy społecznej, ośrodkach opiekuńczo - rehabilitacyjnych, domach pomocy społecznej, salonach kosmetycznych, hotelach SPA, zakładach uzdrowiskowych.
 
Więcej informacji na stronach: www.tszw.edu.pl
 
(ac)
stat4u PortalPOLSKA.pl